Spotify får sanktionsavgifter på 58 miljoner kronor

Dommarklubba Och Spotifysymbol; Imy, Sanktionsavgift, Gdpr

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 58 miljoner kronor till Spotify. Skälet? Bolaget brister i sin personuppgiftshantering.

Spotify är enligt IMY inte tillräckligt transparenta med hur användarens personuppgifter används.

– Informationen har inte varit tillräckligt specifik, och då har enskilda användare varken haft möjlighet att förstå hur uppgifterna används eller kunnat kontrollera om handlingen varit lagligt, vilket är hela syftet med rätten till tillgång, säger Karin Ekström, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, till SVT.

Efter klagomål 2019

Sanktionsavgiften kommer efter att IMY börjat granska Spotify redan i juni 2019, efter klagomål. Eftersom att Spotify finns i hela Europa har granskningen varit ett samarbete mellan dataskyddsmyndigheter i flera EU-länder.

– Granskningen inleddes mot bakgrund av att vi tagit emot ett antal klagomål mot Spotify gällande just den här rätten till tillgång. Beloppet baseras på den globala årsomsättningen, vilket gör att det kan tyckas vara en hög sanktionsavgift. Men sett till maxbeloppet är det inte det, utan det utgör ungefär en procent av det maximala belopp vi hade kunnat utfärda i det här fallet. De brister vi hittat är av låg allvarlighetsgrad, säger Karin Ekström.

Ska överklaga

Spotify planerar att överklaga beslutet, som ännu inte vunnit laga kraft.

”Spotify erbjuder alla användare omfattande information om hur personuppgifter behandlas. Under sin utredning fann Integritetsskyddsmyndigheten att endast mindre delar av vår process behöver förbättras. Vi håller inte med om beslutet och planerar att överklaga”, skriver bolaget i ett mejl till SVT:s Kulturnyheterna.

13 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng