Säkerhet och it-pedagogik i fokus för Malmö universitet

Magnus Wikforss och trappa i Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Foto: Fredrik Kron/Voister, David Bergström

Universitet är kända för akademisk frihet och öppenhet. Men en orolig omvärld gör att Magnus Wikforss, it-chef på Malmö universitet, måste jobba för att få sina forskare att börja tänka mindre öppet och mer på cybersäkerhet. Samtidigt har it-avdelningen ett nytt it-pedagogiskt uppdrag att hjälpa skolans lärare med digitala inslag i utbildningarna.

– Det vi arbetar mest med är kanske det vi skulle vilja arbeta minst med, det vill säga säkerhet. Det ligger som en våt filt över allt arbete vi gör, och är vårt stora fokus just nu, säger Magnus Wikforss.

Beror det på världsläget, eller finns det andra skäl att ni har så stort fokus på säkerhet?

– Det är helt klart världsläget. Det har inneburit att vi har gått från en risk att bli angripen av en svensk hackare som hackar för att få lite kredd, till att vi riskerar att bli angripna av internationella rörelser i ett internationellt maktspel. Helt plötsligt kan det drabba oss, vår forskning och våra system som lärarna ska ha för att undervisa.

Vad gör ni för att höja er lägstanivå?

– Det är olika delar. Det är väldigt mycket teknik som ligger som en bottenplatta. Det är nät, backuper med mera. Allt som har att göra med penetration och hur svårt det är att komma in till oss och få åtkomst.

– Den andra stora delen handlar om individens ansvar att tänka cybersäkerhet. Traditionellt sätt är man inte så långt kommen med detta inom akademin och universitetsvärlden. Man har hela tiden tänkt tvärtom, det vill säga öppenhet och akademisk frihet. Och nu måste vi helt plötsligt stänga ner. Den resan, att ta ansvar för individens cybersäkerhetstänk, det är lite nytt uppdrag från en it-avdelning.

Hur angriper ni den utmaningen?

– Det är lite klurigt, men efter ett tag förstår man detta från forskarhåll, även om det inte är helt enkelt. Men det uppskattas att vi från it börjar ta initiativ och hjälper till i den här frågan. Vi får säga att det räcker inte med att ha sin backup på ett usb-minne i bröstfickan när du rör dig utomlands. Vi måste tillhandahålla tjänster som gör det enklare att ha backups och med olika säkerhetsnivåer och vi behöver ta fram nya tjänster så att vi har en lösning ifall vi skulle råka ut för något.

Utöver säkerhetsbiten arbetar ni mycket med att undervisa era lärare i nya digitala verktyg, inte sant?

– Ja, och det tycker jag är spännande. Vi har ett it-pedagogiskt uppdrag. Det är vi som måste lära lärarna hur de kan använda våra system på bästa sätt, och om hur de exempelvis kan bygga upp en kurs digitalt, så att de får en bättre pedagogisk miljö för studenterna. Så från att ha varit ett analogt program eller en analog kurs, får de möjligheten att ha med en it-pedagogisk del, från början. Det kan bli ett helt nytt upplägg från start till mål, med digital tentamen. Det är ett spännande uppdrag, men vi är förstås lite skakiga eftersom det inte är något vi har arbetat med tidigare.

Vad innebär det för dina kollegor på it-avdelningen?

– Det är helt klart en omställning. Från att man tror att kommunikation är att skicka en e-post, till att vi nu ska säkra ett helt annat beteende. Det är en transformation i it-avdelningens uppdrag som jag kan se. Och vart vi landar vet jag inte, men det är helt klart superspännande.

Kan ni ta hjälp av andra universitet i Sverige i det arbetet?

– Ja, jag är oerhört imponerad av samarbetet inom universitetsvärlden i Sverige. Vi har ett starkt nätverk mellan universitet, kring it och andra olika delar av verksamheten. Vi tar helt klart hjälp av varandra, säger Magnus Wikforss.

2 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Fredrik Kron/Voister, David Bergström

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng