Ett samarbete med Igel

Så säkrar Igel Nyköpings publika datorer

Om en illvillig medborgare eller aktör använder en kommuns publika biblioteksdatorer, skulle han eller hon i teorin kunna skapa stora problem i bibliotekets it-miljö. Detta har Igel en lösning för. Datorerna kopplas upp på ett parallellt nät och kräver dessutom hållbart nog mindre prestanda för att användas. Det menar Niko Lupala, tjänsteansvarig it arbetsplats, Nyköpings kommun. 

– Kommunen behövde ett sätt att säkra de publika datorer som är öppna för besökare och allmänhet, exempelvis på våra bibliotek. Med Igels lösning kan vi koppla upp dessa datorer mot kommunen, men på ett parallellt nät. Det förbättrar säkerheten avsevärt, säger Niko Lupala, tjänsteansvarig it-arbetsplats, Nyköpings kommun, som också sköter it-driften i grannkommunen Oxelösund.

Fristående system säkrar

Precis som för alla kommuner ligger säkerhet högt på agendan även för Nyköping. Med ett fristående system från it-bolaget Igel Technology kan allmänheten på ett enkelt och smidigt sätt använda datorer som kommunen tillhandahåller, utan att risken finns att någon kommer åt andra verksamheters it-miljöer.

Igel är ett operativsystem som bidrar till säkrare tillgänglighet av digitala arbetsplatser eller desktop as a service (DaaS). Datorerna är låsta till det verksamheten vill att de ska användas för och körs på Linux. Fördelen med Linux är att det inte är lika tungt som Windows. Det gör att det är lättare att uppdatera och administrera, vilket i sin tur också bidrar till en ökad säkerhet.

Datorerna som idag finns på Oxelösunds bibliotek – och som snart kommer att finnas på bibliotek i Nyköping – har exempelvis en webbläsare, en gratisvariant av något som liknar Office-paketet, ett program som användaren kan ta skärmdumpar med, och därtill finns möjligheten att spara ned filer på en usb-sticka.

– Detta är så kallade icke-domänanslutna datorer som är användarvänliga, och vi behöver aldrig oroa oss att någon kommer åt vår information. De är dessutom kompatibla med dataskyddslagen (GDPR) eftersom all data rensas när användaren loggar ut och inget sparas på några diskar, någonstans.

Minskade kostnader och ökad livslängd

Ett stort plus med Igels lösning är att det tillsammans med Linux kräver väldigt lite prestanda för att fungera. Det gör att kommunen kan använda datorer som blivit för gamla för att användas som vanliga kontorsdatorer.

– Vi kan sätta ut relativt tunna klienter istället för stationära datorer, vilket halverar kostnaden för oss. Dessutom gör det att vi kan öka livslängden: Istället för fyra år per laptop, går de att använda i fem till sju år, eftersom operativsystemet kräver mycket mindre prestanda.

Igel i hemtjänst och vård

Just nu ser Niko Lupala och hans kollegor över möjligheten att utöka med fler Igel-lösningar på biblioteken i Nyköping och Oxelösund. Samtidigt testar man om liknande lösningar kan vara lämpliga för exempelvis externa hemtjänstbolag. 

– Vi har särskilda krav för externa datorer som ska in i våra system, och det har funnits några utmaningar med att lösa detta på ett smidigt sätt. Därför skulle datorer med Igels lösning kunna vara en väg framåt för detta. Det blir mer lätthanterligt för både hemtjänstpersonalen och för kommunen.

På lite längre sikt tror Niko Lupala att det finns andra, stora möjligheter.

– Vi tittar på arbetsplatser där det finns många delade datorer, exempelvis inom vården. Det finns risk att de nuvarande datorerna snabbt blir långsamma om många personer dagligen använder dem i olika syften. Där skulle vi kunna ha en Citrix-lösning med smarta kort och pinkod, som gör att användaren har sin unika profil att ta med sig, från dator till dator.

16 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock, Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng