Ett samarbete med IBM

Så kan IBM:s nya tjänst Envizi minska greenwashing

Foto: Adobestock

Endast två av tio konsumenter litar på företags uttalanden om hållbarhet, vilket är en kraftig nedgång på två år. IBM Envizi ESG Suite automatiserar insamlingen av ESG-data, konkretiserar och kvantifierar hållbarhetsarbetet och gör det lättare att följa EU:s kommande hållbarhetsdirektiv CSRD. 

Om ESG

ESG står för Environmental, Social samt Governance. Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

E handlar om frågor kring klimatförändringar, net zero, grön el, utsläppspolicyer med mera.
S innefattar områden som jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet.
G behandlar ämnen inom bolagsstyrning som hållbarhetsredovisning, due diligence, affärsmodeller, strategier, transformationer, regelverksefterlevnad och visselblåsarsystem. Källa: PWC

I början på nästa år träder ett nytt EU-direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), i kraft. Målet är att CSRD ska förbättra företagens hållbarhetsredovisningar och leda till ökad transparens. Därtill ska det redovisande företaget klara av en extern, oberoende granskning. 

För det finns i dagsläget vissa frågetecken kring företags hållbarhetsåtaganden. Det visar bland annat en rapport från IBM Institute for Business Value med över 2 500 deltagande chefer. 

Endast 20 procent av konsumenter litar på företags uttalanden om miljömässig hållbarhet, för två år sedan låg siffran på 48 procent. Det finns mycket greenwashing och konsumenter vet inte alltid vem de ska tro på. Den här siffran visar tydligt omfattningen av problematiken, säger Adam Thompson, Global Sustainable Finance och ESG Reporting Offering Leader på IBM, och fortsätter:

För företag handlar mycket nu om att återfå sitt förtroende på området och få tillgång till data som kan kvantifiera ens hållbarhetsarbete. 

Vad beror då misstron på? Jo, förutom greenwashing är troligtvis bristen på framsteg en av de främsta anledningarna. Samma rapport från IBM visar nämligen att 95 procent av organisationer har utvecklat ESG-förslag, men endast 10 procent har gjort betydande framsteg mot sina mål. 

Här nämns otillräckliga data som den största stoppklossen, framför bland annat regulatoriska hinder och inkonsekventa standarder, säger Adam Thompson. 

Använd kraften i din data med Envizi

För att lättare kunna möta det nya EU-direktivet CSRD och förflytta sig inom ESG-området finns IBM:s SaaS-tjänst Envizi ESG Suite.

Adam Thompson Ibm

Adam Thompson, Global Sustainable Finance och ESG Reporting Offering Leader på IBM. Foto: IBM

Tanken med Envizi-sviten är att ta bort komplexiteten i ESG-datainsamling, analys och tillhörande rapportering, så att företag kan nyttja kraften i sina data, och därigenom bli mer hållbara. Envizis ESG-produkter fungerar och kompletterar varandra på tre olika sätt. 

Den första delen handlar om att du kan bygga en databas genom att automatisera insamlingen och konsolideringen av ESG-datatyper till ett enda system med revisionsbara och ekonomiskt klassade data. 

Därtill kan Envizis utsläppsberäkningar och rapporteringsverktyg göra det lättare för dig att möta interna och externa krav. 

Den sista delen handlar om att du kan minska dina koldioxidutsläpp snabbare genom att identifiera potentiella energi- och utsläppsbesparingar, samt spåra framsteg i varje skede av din resa.

Hjälper till med att följa CSRD

Dessutom kan sviten göra det lättare att bli “CSRD-kompatibel.”

Direktivet CSRD kommer att kräva att du redovisar en mängd olika data på ESG-området. Envizi kan hämta in all data som behövs, täppa till eventuella luckor och på sikt även automatisera hela dataflödet. 

IBM Envizi ESG Suite är globalt och agnostiskt vilket gör att det fungerar ihop med massvis av olika leverantörer. 

Det är självklart ännu viktigare att så är fallet när det handlar om hållbarhet. Och det är det vackra med ett öppet ekosystem ingen ska lämnas utanför vilket även är FN:s narrativ. 

Här kan vi även återgå till konsumenternas förtroende för företagen. Det räcker inte med att ha ett fint emblem på din ESG-rapport längre. Du måste arbeta konsekvent med ESG-frågorna och vara fullt transparent med din historiska data. 

Adam Thompsons tre tips för att bli mer hållbar:

  1. Om du inte har en plan för miljön och naturen - sätt upp en nu. Klimatregleringar är här för att stanna. 
  2. Se över era grundprinciper som företag, från ett holistiskt perspektiv. Ett logistiskt exempel: Skeppar vi fortfarande varor baserat på kortast rutt, eller baserat på hur det påverkar klimatet? Sådana operativa frågor måste diskuteras. 
  3. När du har bestämt dina åtaganden och satt rätt struktur i organisationen, måste du förstå vilka transparenta och konkreta datakällor som du kan leverera. Inte bara för din inrapportering utan även för er transformation framåt.

5 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonhållbarhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng