Regeringen tar fram tydligare regler för välfärdsteknik

Välfärdsteknik Inom Äldreomsorgen

Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet, Mostphotos

Användningen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen ökar, men något som än så länge hindrat utvecklingen är de rättsliga förutsättningarna. Därför har regeringen tagit fram tydligare regler som ska skydda den personliga integriteten för de äldre.

– Nio av tio äldre tror att tekniken kan göra att man känner sig trygg och säker i sitt hem, enligt en rapport från Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys. Med den digitala välfärdsteknikens hjälp kan vi också öka flexibiliteten när det gäller insatserna för de äldre. Ett exempel är läkemedelsrobotar som möjliggör för äldre att själva hantera sina mediciner på ett säkert sätt, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. 

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen kan både öka tryggheten för den enskilda personen och göra arbetsmiljön lättare för personalen, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

För att underlätta teknikanvändningen har regeringen nu tagit fram en proposition med tydligare regelverk för detta. 

– Min förhoppning är att tekniken kan frigöra tid som personalen kan använda till mer fysisk kontakt med de äldre, och i den fortsatta utvecklingen behöver vi förstås ta tillvara personalens erfarenheter och synpunkter, och ge personalen tid till utbildning, säger Anna Tenje.

Osäkerhet kring rättsliga förutsättningar

Hittills har ett hinder för välfärdsteknik varit en osäkerhet kring de rättsliga förutsättningarna. I propositionen föreslår därför regeringen ett antal tydliggörande bestämmelser, exempelvis: 

  • Att digital teknik, såsom trygghetslarm med gps-funktion och kamera för tillsyn i bostaden, får användas av socialtjänsten när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende. 
  • Hur personuppgifter ska behandlas inom socialtjänsten genom att vissa krav ställs på dataskyddsåtgärder. Detta gäller vid användning av teknik som kan medföra särskilt stort integritetsintrång, såsom monitorering, sensorering eller positionering. 
  • Bestämmelser om villkor för behörighetstilldelning för personal när det gäller uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis automatiserat och bestämmelser om åtkomstkontroll av personalen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2024.

16 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonomsorg

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng