Ny rapport: Så mycket kan 5G gynna Sveriges BNP

Vårdpersonal Håller Händerna Ihop I En Cirkel; 5G, Sverige

126 miljarder kronor. Så mycket skulle 5G kunna bidra till Sveriges årliga BNP, genom att bland annat bidra till att avlasta och utveckla vård- och omsorgssektorn. Det visar en ny rapport från Techsverige.

– Hur snabbt och på vilket sätt offentlig sektor, tillsammans med marknaden, lyckas införa och dra nytta av tekniken kommer vara avgörande för utvecklingen av en hållbar samhällsservice, säger Robert Liljeström, näringspolitisk expert på Techsverige, i ett pressmeddelande.

Sverige har fått en något försenad start på 5G-utvecklingen jämfört med de länder som kommit längst i Europa, som Danmark, Nederländerna och Italien. Detta beror delvis på att den så kallade 5G-auktionen, där de olika frekvensbanden skulle upphandlas, drog ut på tiden.

Techsverige

TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla företag inom techsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga villkor för en världsledande techsektor i Sverige.
Källa: techsverige.se

Miljardinvesteringar och åtgärder

Men efter miljardinvesteringar har nu utbyggnad tagit fart även i Sverige och i Techsveriges rapport presenteras förslag på åtgärder för att ta vara på 5G-möjligheterna. Det handlar bland annat om att frigöra teknikens potential, stötta en ändamålsenlig 5G-utbyggnad och att öka kompetensen. Enligt Techsverige skulle rätt insatser kunna bidra till 126 miljarder årligen till Sveriges BNP, motsvarande 2 procent.

– Sverige måste nu ta vara på möjligheterna för att fånga teknikskiftets fördelar med dess samhällsnytta och stora ekonomiska värden. Det kommer att krävas breda samarbeten och en förmåga att nyttja hela marknadens innovations- och investeringskraft. Politiken har en viktig roll att höja ambitionerna och skapa förutsättningar, säger Robert Liljeström.

29 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng