Nu tvingar Arbetsmiljöverket Klarna till domstol

Små Kundvagnar Och Domstolsklubba; Klarna

I den pågående rättstvisten kommer Klarna att måsta försvara sitt behov av att bedriva nattarbete inför Förvaltningsrätten, trots att bolaget redan har erhållit dispens. Arbetsmiljöverket har heller inte för avsikt att dra tillbaka sitt krav på en sanktionsavgift, på över en miljon kronor, eftersom Klarna inte ansökte om dispens innan de schemalade nattarbetet. Det rapporterar Dagens Industri.

Det pågår en tvist mellan Arbetsmiljöverket och Klarna angående nattarbete. I maj motsatte sig Klarna Arbetsmiljöverkets krav på en sanktionsavgift på cirka 1,1 miljoner kronor, då Klarna anser att deras verksamhet kräver att personalen arbetar mellan midnatt och 05.00 på grund av "verksamhetens art, allmänhetens behov och andra särskilda omständigheter".

Enligt arbetsmiljölagen anses dock detta arbete ingå i dygnsvilan.

”Direktundantagen är tänkta att användas restriktivt och innehålla ett begränsat antal verksamheter”, skriver myndigheten.

Går att göra undantag

Om det finns överenskommelser inom ramen för kollektivavtal eller om Arbetsmiljöverket beviljar dispens, går det att göra undantag från denna regel. Men eftersom Klarna varken har något kollektivavtal eller hade erhållit dispens menar myndigheten att bolaget har brutit mot lagen.

Klarna har i efterhand fått dispens, vilket bolaget anser stödjer deras tolkning av lagen. Frågan som behandlas i Förvaltningsrätten handlar nu enbart om det faktum att Klarna inte ansökte om dispens i tid.

– Klarna är ett globalt företag med 150 miljoner kunder världen över och vi måste ha beredskap nattetid för att hantera eventuella incidenter, exempelvis hackerattacker, då vi lagrar känsliga finansiella uppgifter. Arbetsmiljöverket har dessutom nyligen meddelat Klarna dispens från nattarbetsförbudet och därmed bekräftat att vi har ett legitimt behov av nattarbete, säger Klarnas globala kommunikationschef Filippa Bolz, i ett skriftligt uttalande till Di.

Automatiskt undantagna?

I samma mejl till Di framhåller Klarna att de motsätter sig Arbetsmiljöverkets definitioner av vad som borde undantas på grund av "allmänhetens behov" i myndighetens stämningsansökan.

– Klarna välkomnar en rättslig process för att få tydlighet i huruvida vi som en licensierad bank är automatiskt undantagna från nattarbetsförbudet, vilket vi anser att vi borde vara, säger Filippa.

28 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng