Mindre företag mer förberedda och oroliga för cyberattacker

Små Medelstora Företag Oroade För Cyberattacker

Foto: Adobe stock

Små och medelstora företag i Sverige har det senaste året ökat sina kunskaper och förberedelser på cybersäkerhetsområdet. Dock har deras oro för cyberattacker också ökat. Det visar en ny undersökning från Telenor. 

– Jämfört med för ett år sedan har kunskapsnivån höjts och det är mycket positivt. Den ökade oron som kommer med större medvetenhet är bra, så länge den leder till att vi förbereder oss och jobbar proaktivt för att bättre kunna bekämpa cyberbrottsligheten, säger Jessica Levin, försäljningschef på Telenors företagsverksamhet, via ett pressmeddelande. 

För andra året i rad har Telenor frågat representanter för små och medelstora företag med 0-249 anställda om deras arbete för att klara cyberangrepp. 

21 procent ökar säkerhetsbudget

Det senaste året har en högre andel, nämligen 74 procent, inhämtat ny kunskap om cybersäkerhet, jämfört med 69 procent 2022. En högre andel är också förberedda för cyberattacker, närmare bestämt 40 procent 2023 jämfört med 36 procent 2022. Därtill har 21 procent av företagen ökat sin säkerhetsbudget. 

– Alla verksamheter har sårbarheter och många blir utsatta för intrångsförsök. Genom att förbereda sig, ha koll på sårbarheterna och öva kan vi skydda oss bättre. En attack kan slå undan benen för både små och stora företag. Vi ser i undersökningen att tre av tio företag övar och ju större bolagen är, desto mer övar de. Men även små företag blir alltmer förberedda, säger Marcus Lundblad, säkerhetsexpert på Telenor.

Ökad oro för olika sorters attacker

Rädslan för olika sorters attacker har också ökat. 43 procent är oroliga för överbelastningsattacker jämfört med 33 procent 2022. 52 procent oroar sig för virusattacker, att jämföra med 41 procent 2022. Därtill är 46 procent oroade för övriga dataintrång (38 procent 2022) och 35 procent för social manipulering (30 procent 2022).

Enligt undersökningen kan även oron ha inneburit bättre förberedelser och därmed färre lyckade attacker. I samtliga kategorier redovisas nämligen färre lyckade attacker än 2022, trots att 31 procent av deltagarna upplever att angreppen har ökat.

8 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng