Lön passerar flexibilitet som första prio när it-specialister väljer jobb

Lön Viktigare Än Flexibilitet

Foto: Adobe stock

För majoriteten av Sveriges it-specialister är lönen den allra viktigaste faktorn när de väljer arbetsgivare. Därmed placerar sig lön framför möjligheten att arbeta vart man vill, som tidigare var den viktigaste faktorn. 

På en konkurrensutsatt marknad där kompetensbristen är akut, är det avgörande för arbetsgivare att erbjuda attraktiva villkor och en stimulerande arbetsmiljö. Det är tydligt att omvärldsfaktorer påverkar hur it-specialister värdesätter sin arbetsplats. Flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter är fortfarande viktiga, men vi ser nu att lönen har en avgörande betydelse, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Den nya IT-pulsen, vilket är en återkommande undersökning från bolaget Wise IT, visar vad it-specialister prioriterar vid val av arbetsgivare. Resultatet visar nu att lönen är den allra viktigaste faktorn, och dessutom har vikten av ett bra ledarskap ökat. 

Det går även att se att utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter har minskat i prioritetet när it-specialister väljer arbetsgivare. Samtidigt finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga it-specialister, där männen värdesätter lönen högst medan kvinnor värderar ledarskap högre. 

Flexibilitet viktigt efter covid

I den tidigare IT-pulsen från hösten 2021, när covidrestriktionerna hade släppts, var flexibilitet (möjligheten att arbeta vart man vill) första prioritet för över hälften av deltagarna. 

De förändringar vi ser genom våra mätningar betonar vikten av att arbetsgivare måste anpassa sig efter de skiftande behoven och värderingarna hos it-specialister. Att lön nu är viktigast vid valet av arbetsgivare kan vara en konsekvens av de ökade levnadskostnader som lågkonjunkturen medför. Men vi får inte heller glömma bort att fortsätta erbjuda utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter för att behålla dem på lång sikt, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Rangordnad lista – de viktigaste faktorerna för att locka it-specialister, enligt IT-pulsen:

  1. Lön
  2. Flexibilitet
  3. Arbetsuppgifter
  4. Ledarskap
  5. Teamet/kollegor
  6. Utvecklingsmöjligheter
  7. Organisationskultur
  8. Bolagsvärderingar

27 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonarbetsplats

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng