It-lösningar bidrar till en hållbar framtid för Mellanskog

Granskog Sett Från Ovan; Henrik Boström, Mellanskog; Ai, Automation, Hållbarhet

Foto Adobestock, Mellanskog

Mellanskogs centraliserade utvecklingsavdelning får in hundratals idéer varje år från verksamheterna. För att välja rätt tittar utvecklingschef Henrik Boström och hans team på flera olika aspekter, där hållbarhet är en. Framöver ska nya tekniker, såsom AI, både optimera interna processer och öka nyttan för skogsägarna.

I årets Voister CIO Analytics är säkerhet det område som flest tror att de kommer lägga mest tid på kommande år. Men en kraftig önskan för svenska it-avdelningar är att få jobba mer med verksamheten, och att bli mer proaktiva i utvecklingsarbetet. Ekvationen för att låta verksamheten jobba på med sitt men samtidigt vara inkluderad, har skogsägarföreningen Mellanskog löst med en centraliserad utvecklingsavdelning som tar in idéer löpande.

 Vi har valt att separera operativ verksamhet från att driva utveckling, så att verksamheten i lugn och ro kan fokusera på vad de ska göra. Min roll är att se till att vi väljer rätt satsningar, prioritera de med högst värde och genomföra dem på ett bra sätt, säger Henrik Boström, utvecklingschef på Mellanskog.

Han beskriver hur man lyckats etablera en bra brygga mellan it och verksamheten i det dagliga arbetet.

 Vi har en processinriktad verksamhet. Det går att se trädets resa från skog till industri som ett flöde, så vi har processägare för de olika stegen som säkerställer att vi hela tiden ligger nära verksamheten. Vi får in runt 300 idéer på vad vi borde utveckla per år, så det gäller att sålla och välja rätt.

Bedömningarna görs utifrån flera aspekter och inte bara ekonomin får styra. En viktig aspekt är hållbarhet, även om det i dagsläget inte är lika lätt att utvärdera.

 Vi är som organisation inte lika mogna att bedöma effekterna där. Men it kommer absolut att bidra till en mer hållbar verksamhet framåt. It-lösningar kan både minska vårt avtryck i form av bättre logistikflöden, och minska kostnaderna och skapa bättre lönsamhet. Bra tekniska lösningar kan dessutom skapa samvaro och ett socialt värde för våra skogsägare.

Framtiden stavas AI och fjärrdata

När svenska it-beslutsfattare svarar på vilka tekniker de använder, har allt fler utökat sin användning av AI och automation det senaste året. Mellanskog använder redan idag drönare och laserdata frekvent, men de största möjligheterna ser Henrik Boström ändå i AI.

 Vi har byggt upp väldigt mycket data om skogen under väldigt lång tid, så att kombinera den med AI, och kunna dra nytta av den för skogsägarna i stället för att enbart applicera den internt, kommer att göra den största skillnaden. AI är helt enkelt oslagbar på att göra beräkningar som vi själva inte klarar av i samma takt.

Henrik Boström bedömning är att det finns många sätt att optimera flöden och prognoser i verksamheten med hjälp av ny teknik.

 Om man ser skogen som vårt lager, har vi tidigare bara kunnat ta reda på vad som finns på vårt lager genom att åka ut och titta. Imorgon kommer det att vara fullt möjligt att hålla reda på skogen med hjälp av fjärrdata av olika slag, såsom laserscanningar och satellitbilder. Kan vi till exempel göra bättre prognoser för när vi ska skicka träd till industri, kan vi ta reda på vart du ska åka och vilken lastbil du behöver, och på så sätt både spara på miljön och pengarna.

Skalbarhet viktig i lågkonjunktur

De senaste åren har de 14 medarbetare och 27 konsulter som Henrik Boström ansvarar för, mer än dubblerat sin utvecklingstakt. Något som han tror kommer att öka, och om projekten genererar värde också budgeten.

 Det finns ett enormt tryck från verksamheten. Vi har mer än dubblerat utvecklingstakten under mina tre år och knappt ens nått toppen på våra behov. Jag ser inte hur vi skulle kunna beta av våra behov utan att budgeten ökar. Däremot ska vi titta mer på revision och uppföljning så att vi skapar det värde vi säger att vi ska uppnå.

Hur hanterar man då en ökande budget, i tider av lågkonjunktur? Här har Mellanskog lagt en medveten strategi, där kompetens och konsultroller är skalbara.

 Vi har interna medarbetare på alla roller och i alla projekt, men givet att vi är en utvecklingsinstans kommer vi i perioder att behöva andra kompetenser än dessa och i tider av lågkonjunktur kommer vi att vilja dra ner på vissa områden för att få en balans.

Henrik Boströms största utmaning? Att hinna med i allt som händer.

 Det är så fruktansvärt mycket som händer idag att det kräver betydligt mycket mer omvärldsspaning. Ibland känns det som att det som var sant för en månad sedan knappt behöver vara det idag.

26 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese Bengtner

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng