IMY granskar dataskyddsombudens roll i 40-tal verksamheter

Personer I Centrum

Foto: Adobe Stock

EU:s dataskyddsmyndighet utför nu en samordnad åtgärd för att utreda dataskyddsombudens roll och ställning i medlemsländerna. Som en följd av detta kommer IMY att genomföra tillsyner av cirka fyrtio olika verksamheter i Sverige.

26 dataskyddsmyndigheter i EU deltar i den gemensamma åtgärden. Dataskyddsmyndigheterna i varje land väljer själva om granskningen ska göras via en enkät eller via tillsyn, det vill säga en formell granskning.

− I Sverige kommer vi att genomföra ett fyrtiotal tillsyner av olika verksamheter som exempelvis större banker, försäkringsbolag, livsmedelskedjor och kommuner, säger Lisa Zettervall som leder IMY:s arbete med åtgärden.

Ställa vissa frågor

Integritetsskyddsmyndigheten kommer att ställa ett antal frågor till verksamheterna, exempelvis om organisationens ledning på ett tydligt sätt har definierat och gett en skriftlig beskrivning av dataskyddsombudets arbetsuppgifter.

Myndigheten ska även se över om ombuden har tillräckliga resurser för att kunna utgöra sina arbetsuppgifter. Därtill kommer man ta reda på om dataskyddsombudens synpunkter följs av organisationen, och om det dokumenteras i de fall när organisationen inte följer råden.

− Dataskyddsombuden har en viktig roll när det gäller att säkerställa att verksamheter följer och respekterar dataskyddsreglerna. Ledningen för en verksamhet ska se till att ombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter och har de resurser som behövs för att fullgöra sina uppgifter, säger Lisa Zettervall.

13 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssoninformationssäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng