Därför växer Ineras plattform för stöd och behandling

En kontinuerlig glukosmätare (t.v.) och Björn Olars, Inera (t.h.). Foto: Adobestock, Fredrik Kron/Voister

Att lättare kunna följa den egna vårdprocessen samtidigt som vårdgivare och -tagare kan lägga upp en plan som antingen innebär fysiska eller digitala möten, är några av fördelarna med 1177:s stöd- och behandlingsplattform, som förvaltas och utvecklas av Inera. Sedan 2018 har användningen växt med över 2 000 procent, och tjänsten är inte minst välanpassad för KBT och till patienter med kroniska sjukdomar. Det berättar Björn Olars, verksamhetsutvecklare på Inera.

– Stöd och behandling är en del av 1177. Stöd- och behandlingsplattformen gör det möjligt för regioner, eller kommuner, att använda funktioner för att skapa olika typer av insatser. Det kan vara ett stöd i en vårdprocess, som en dagbok eller ett sätt att hålla kontakt och få information som är personanpassat för dig. Det kan vara något som förädlar vårdinsatsen, säger Björn Olars, verksamhetsutvecklare, Inera.

– Men du kan också ge hela behandlingsinsatser så att hela behandlingen sker via nätet. Du kanske har ett fysiskt möte först, men kommer fram till att det inte riktigt passar dig. Då kan du få behandling helt och hållet via nätet, och då kan jag som vårdgivare följa vilken typ av behandlingsinsats du ska ha vecka efter vecka. Det kan bland annat handla om KBT.

Vad säger forskningen om att behandla diagnoser fysiskt respektive på distans?

– Det man har sett när det gäller KBT är att det har gett ungefär samma resultat på distans, och ibland till och med något bättre. Det har att göra med att man blir lite bättre på att screena dessa patienter och att man lyckas individanpassa behandlingen ännu mer.

Med 1177 stöd- och behandlingsplattform får invånarna enklare tillgång till stöd och vård. De når tjänsten på nätet, var och när det passar dem bäst. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Vårdgivare kan med hjälp av tjänsten 1177 stöd- och behandlingsplattform utveckla och erbjuda olika internetbaserade stöd- och behandlingsprogram. Programmen kan användas enskilt eller som ett komplement till annan behandling.

Källa: inera.se

– Men det är samtidigt ungefär samma mängd avhopp för de digitala behandlingarna som för de fysiska. Så en stor del handlar om behandlarens engagemang och att man pratar om vad man förväntar sig. Stöd- och behandlingsverktyget är då ytterligare ett verktyg för att kunna ge en bra vård.

Vilket av de två behandlingssätten är bäst beroende på diagnos?

– Det där är en rätt svår fråga för det beror på vilken typ av insats det handlar om. Men jag skulle säga att många kroniska sjukdomar som artros, diabetes eller astma, som innebär mycket uppföljning, egenmonitorering och att kunna rapportera in själv, lämpar sig väl för en mer distansbaserad vårdkontakt. Och det har ju delvis att göra med att patienten ska slippa springa till vårdcentralen stup i kvarten; han eller hon vill ju kunna leva sitt liv. Detta blir då en möjlighet att avrapportera på distans. Men precis som för de som söker vård på distans för psykisk ohälsa, handlar det ju även här om att individanpassa.

Hur påverkar vård på distans personalens arbete?

– Till att börja med skulle jag säga att det är en svår omställning. Det handlar ju mycket om att coacha varje individ att ta sig vidare, och inte lika mycket om att rabbla samma information om och om igen, utan hitta vad det är individen behöver just nu för att fortsätta med den ordinerade behandlingen.

– Det är ett litet skifte från hur professionen arbetar idag, men det innebär också en möjlighet att kunna individanpassa ännu mer och komma närmare patienten för en bättre vård. 

Hur ser framtiden ut på området?

– Det vi ser just nu med stöd och behandling är att det växer. Från 2018 till i år har vi en tillväxt på över 2 000 procent i kontinuerliga aktiviteter – alltså hur många olika insatser som pågår samtidigt – och vi ser inte att det skulle avta. Bara i år mellan januari och april steg aktiviteten med 13 procent. Det här har att göra med att det kommer fler och fler stödinsatser. På cancerområdet satsar man jättemycket för att ge mer standardiserad information till alla i hela Sverige, exempelvis. Även fysisk aktivitet på recept och friskvård växer. Så att man inte bara behandlar det sjuka utan även det friska, för att man ska fortsätta att må bra.

29 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i vårdenFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng