Vitalis: Viktigaste vårdspaningarna från E-hälsomyndigheten, LMV och Inera

Erika Burlin Hellman, Ehälsomyndigheten; Peter Arrhenius, Inera; Veronica Arthurson, Läkemedelsverket. Foto: Fredrik Kron/Voister

Bättre tillvaratagande av hälsodata, en sammanhållen planering för vårdens patienter och medarbetare, och en förhoppning om ny EU-förordning för att stärka patienter och forskare. Det är några av medskicken som representanter på Läkemedelsverket, Inera och E-hälsomyndigheten gör under Vitalis.

Varför är Vitalis en viktig mötesplats för Läkemedelsverket?

– Vitalis är ett mycket bra forum för att skapa sig en bättre förståelse för andra aktörer, och för att få nya ingångar och perspektiv. Min erfarenhet är att den här typen av ökad förståelse också ofta leder fram till en gemensam motivation att ta tag i saker för att driva utvecklingen framåt, säger Veronica Arthurson, Direktör Användning, Läkemedelsverket

Vilken är den mest intressanta frågan just nu?

– Hur vi på ett ännu bättre sätt ska kunna tillvarata och använda den stora mängd av hälsodata som genereras i olika sammanhang. Tillgången till relevanta data är helt avgörande, inte minst för att få till en välfungerande och ändamålsenlig uppföljning och analys. Det i sin tur utgör ofta grunden för att vi ska kunna nå fram till ett bättre beslutsfattande och en god vård.

Lmv Proffe

Veronica Arthurson, LMV.

– Utifrån de behov vi ser, behöver vi också få till en högre grad av harmonisering av nationella kunskapsstöd. De här kunskapsstöden behöver också tillgängliggöras och förmedlas i strukturerade, digitala format så att de kan användas på ett bra sätt av vården.

Om du blickar mot år 2025, vad hoppas du på då?

– Att vi ser en större handlingskraft från samhället, där vi alla hjälps åt att faktiskt också komma framåt, säger Veronica Arthurson.

Varför är Vitalis en viktig mötesplats för Inera?

– Vi är primärt ett e-hälsobolag, och det här är Nordens främsta mässa och mötesplats inom e-hälsa och digitalisering generellt. Det är en fantastisk möjlighet för oss alla som arbetar på Inera och i branschen att få komma hit, säger Peter Arrhenius, vd, Inera.

Inera Proffe

Peter Arrhenius, Inera.

Vad tycker du att Sveriges kommuner och regioner ska fokusera på just nu?

– De har både olika och samma utmaningar. De har en besvärlig, demografisk situation såtillvida att det inte finns resurser att kunna utföra allt det arbete som vi behöver göra. Det är också en ganska svår ekonomisk situation både för regioner och kommuner. Då vet vi att digitalisering trots allt är det som kan hjälpa till att underlätta detta. Vi kommer inte att kunna hitta de resurser som behövs. Därför behövs fler satsningar på digitalisering och man måste våga mer, och utmana gamla inövade, beprövade mönster som vi alltid har haft. Det är enda sättet. En tuff, ekonomisk situation innebär att vi måste effektivisera och digitalisering är också svaret på det.

– Sedan vet vi också att alla vi som är invånare, oavsett om vi är patienter eller inte, ställer högre krav idag på digitala tjänster. Vi vill kunna nå de offentliga verksamheterna via digitala hjälpmedel. Det finns mycket att göra, men det är en spännande framtid, tycker jag.

I en nära framtid, år 2025, vad hoppas du se då?

– Att vi har kommit ännu längre med digitaliseringen. Vi arbetar med något just nu som kallas för sammanhållen planering. Idag är många patienter sin egen projektledare, om man är multisjuk eller kronisk sjuk, eller har andra svåra sjukdomssyndrom. Sammanhållen planering innebär att du som patient ska kunna se allt du är engagerad i, oavsett vad det är för typ av möten du har, eller hur ditt vårdflöde ser ut. Det innebär också att vi ska arbeta för en mer sömlös vårdprocess för alla som arbetar inom vården. Det är något vi brinner mycket för. Det kommer att ta tid att realisera, men jag ser framför mig att år 2025 har vi kommit en lång bit på väg i alla fall, så att vi kan se nytta med detta, både för patienter och för personal.

Varför är Vitalis en viktig mötesplats för E-hälsomyndigheten?

– Det är hela E-hälsosverige möts. Det går inte att inte vara här när man arbetar med e-hälsa, säger Erika Burlin Hellman, kommunikationschef, E-hälsomyndigheten.

Ehälso Proffe

Erika Burlin Hellman, E-hälsomyndigheten.

Vad tycker du är mest intressant att diskutera just i år?

– Jag tycker att det finns många spännande utmaningar som digitaliseringen kan vara med och hjälpa till att lösa. Exempelvis finns det ett tillgänglighetsproblem i vården nu med vårdköer, och då finns det stora möjligheter att med digitaliseringen kunna hjälpa till så att patienterna får den vård som de har rätt till.

Och om vi blickar framåt mot år 2025, vad hoppas du att se då?

– Då tror jag att vi med en ny EU-förordning om ett europeisk hälso- och dataområde kommer att ha nya regler för hur vi ska dela data, och ge patienterna tillgång och kontroll över sin data, på ett annat sätt än idag. Jag hoppas också att det skapar nya möjligheter för bättre behandling och mer forskning som kommer samhället till gagn, säger Erika Burlin Hellman.

26 maj 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng