Studenter saknar vägledning i användandet av AI

Chalmers, Entré; Chat Gpt På Telefon; Ai, Ai I Skolan

Foto: Adobe Stock

Svenska studenter är positiva till AI som verktyg i sina studier, samtidigt som många menar att det är ytterst oklart var gränsen går vid fusk. Chalmers tekniska högskola är först ut i Europa med en storskalig studie som undersöker studenters relation till AI inom högre utbildning.

Studien, som genomförts av tre Chalmersforskare, inkluderar svar från närmare 6000 studenter runt om i Sverige. En skriver: ”Jag är rädd för AI och vad det kan innebära för framtiden” medan en annan skriver: ”Var inte så bekymrade! Häng med i utvecklingen och anpassa er undervisning för framtiden”.

–  Studenterna ger uttryck för starka, olika och i många fall känsloladdade åsikter, säger Hans Malmström, biträdande professor vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers, och en av forskarna bakom undersökningen, i ett pressmeddelande.

AI gör studenter mer effektiva

Studien visar att 95 procent av deltagarna känner till ChatGPT. Så gott som alla använder verktyget och 35 procent gör det regelbundet. En majoritet menar att chattbotar och AI-verktyg gör dem mer effektiva och förbättrar deras akademiska skrivande. Ett övervägande synsätt är att AI ska användas som ett hjälpmedel, som en slags lärare de kan ställa frågor till. Verktyget ska däremot inte ersätta studenternas egna kritiska tänkande. 

Saknas regler och riktlinjer

Fler än hälften ställer sig positiva till AI, men anser att det saknas tydlig vägledning kring hur det får användas inom utbildningen. 62 procent anser att det är fusk att använda chattbotar vid examination.

– De allra flesta har ingen aning om huruvida deras lärosäte har några regler eller riktlinjer för att kunna använda AI ansvarsfullt. Och det är förstås bekymmersamt. Samtidigt är en överväldigande majoritet emot ett förbud mot AI i utbildningssammanhang, säger Hans Malmström.

Kan vara till hjälp vid funktionsvariationer

I undersökningen framkom en annan betydelsefull aspekt, nämligen att AI kan vara ett effektivt hjälpmedel för personer med funktionsvariationer. En av deltagarna i studien, en student med ADD och dyslexi, skrev: ”Det är som att vara färgblind och sedan plötsligt kunna se alla vackra färger”. Studenten hade lagt 20 minuter på att skriva ned sitt svar i undersökningen och därefter förbättrat svaret genom att ta hjälp av ChatGPT.

– Vi hoppas och tror att svaren från den här undersökningen kommer att ge studenterna en röst och resultaten blir därmed ett viktigt bidrag till vår kollektiva förståelse om AI och lärande, säger Christian Stöhr, docent vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers.

Läs hela studien här: Chatbotar och annan AI för lärande: En undersökning om användning och åsikter bland universitetsstudenter i Sverige

11 maj 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Frida JohanssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng