Se Stockholms bullernivåer i 3D

Essingeleden 960640

Foto: Mostphotos

Stockholms stad har börjat presentera bullerkartor i ett nytt 3D-gränssnitt. De nya kartorna uppdateras löpande med syfte att göra informationen mer lättillgänglig och ge en mer detaljerad bild av bullernivåerna i staden. 

– Det här är ett viktigt underlag, inte minst i den fysiska planeringen. Kartläggningen ger en bra bild av bullrets utbredning i staden, och med den nya 3D-kartan går det även att se var på en fasad som bullerpåverkan är som störst, säger Stefan Troëng, miljöutredare vid Stockholms stad, via ett pressmeddelande.

Stockholms stad har i flera år nyttjat digitala verktyg för att mäta buller från väg- och spårtrafik. Detta har man gjort för att lättare kunna besluta om åtgärder och planering av nya byggnader, och möjliggöra för stockholmare att själva kunna avläsa bullernivåerna i ett område eller vid ett specifikt hus.

"Se Stockholms mest och minst bullriga platser"

Nu har kommunen presenterat bullerkartor i ett nytt gränssnitt: 3D. Kartorna ska uppdateras löpande och göra informationen lättare att ta del av.

– Med det här verktyget är det enkelt att förstå bullersituationen i hela Stockholm. Nu blir det enklare att se var Stockholms mest bullriga platser finns, men också omvänt var de lugnaste gatorna finns, säger Mina Karimpour, ansvarig akustiker för projektet på Tyrens, bolaget som tagit fram kartorna i samarbete med Stockholms stad.

Bullerkartorna är tillgängliga via Stockholms stads webbplats.

12 maj 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson3D

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng