Därför vill Filminstitutet hoppa på AI-tåget

Anette Novak Utanför Svenska Filminstitutet; Ai, Film

Foto: Sandra Birgersdotter

Samtidigt som manusförfattare i Hollywood strejkar mot AI-användning inom filmproduktion, vill Svenska Filminstitutet hoppa på och köra det AI-tåg som kommer att förändra förutsättningarna för hela filmbranschen. Enligt Anette Novak, vd på Filminstitutet, kan tekniken bland annat demokratisera filmskapandet, och ett nytt forum för att stötta och inspirera branschen om AI finns inplanerat till hösten.

AI har blivit en het fråga även i filmbranschen, något som bland annat lett till strejkande manusförfattare i Hollywood. Det råder nämligen delade meningar om hur tekniken ska få användas. Framtidsanalytikern Ander Saar förutspådde under filmfestivalen i Cannes, att AI kan komma att användas för att minska den budget som läggas på arbetskraft, både för att kunna producera fler filmer, men också för att mer pengar ska bli över till annat, rapporterar Hollywood Reporter.

Förhoppning om strategisk satsning

Anette Novak, vd på Svenska Filminstitutet och ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Informationsteknik, vill till skillnad från Hollywoods strejkande manusförfattare se en större, strategisk satsning på AI inom filmbranschen. I den forskningsproposition som regeringen väntas lägga fram nästa år, hoppas hon på ett uttalat fokus på filmindustrin. 

– Filmindustrin är en global tillväxtbransch. Barn och unga väljer dessutom rörliga bilder framför andra medier så utvecklingen väntas fortsätta, även på längre sikt. AI kommer att påverka nära nog alla delar av branschen: från innehållsutveckling till immaterialrätt och distributionssätt, säger Anette Novak.

Vill bidra med både kompetens- och teknikutveckling 

I Filminstitutets uppdrag att främja svensk film ingår allt ifrån utveckling och produktion av ny film, till utveckling och tillgängliggörande av det svenska filmarvet.

– Vi vill bidra i allt ifrån branschens kompetensutveckling på området till teknikutveckling, då vi vet att den data som finns i filmarvet är viktig när man ska träna AI-modeller på rörlig bild. Vi vill också skapa forum och arenor där branschen får insikter, kunskap och inspiration, och kommer att bjuda in till en första sådan samling under hösten.

Fokuserar på möjligheterna

Inom filmbranschen råder delade meningar om AI-användning. Anette Novak fokuserar på det positiva och ser många möjligheter med den nya tekniken.

– Det gäller allt ifrån att effektivisera arbetsflöden och möjliggöra mer experimenterande i de kreativa processerna till att bygga helt nya affärer med nya distributionstekniker och finansieringsformer.

Tekniken kan exempelvis underlätta arbetet för mindre produktionsbolag där flera tidskrävande arbetsuppgifter skulle kunna effektiviseras med hjälp av tekniken.

– Konkret kan det handla om att små oberoende produktionsbolag via AI-stödd läppsynkning och översättningsteknik kan nå en global marknad med sitt innehåll eller att koppla in publiken redan i finanseringsfasen.

Den nya tekniken kan påverka flera områden inom branschen, bland annat vem eller vilka som sitter på makten över vad som produceras och når ut till befolkningen.   

 – Jag hoppas att en del av marknaden utvecklar AI-teknik som för tillbaka makten över innehållet till medborgarna, så att vi återigen blir fria att göra aktiva och upplysta val kring vad vi vill ta del av.

Kan leda till demokratisering i filmskapandet

Det kommer med tiden bli allt enklare att producera film med hjälp av den nya tekniken, tror Anette Novak, vilket i sin tur skapar möjlighet för fler att dela med sig av sina berättelser.

– När Tiktok-generationen växer upp med AI-stödda verktyg som ytterligare förenklar innehållsproduktionen, då sker en demokratisering. Då är det inte längre bara en liten grupp som kan sprida sina berättelser, utan så många som möjligt med olika bakgrunder och perspektiv som deltar, medskapar och så småningom behärskar filmens underbara språk.

Framtiden är människa och maskin

Vissa menar att den ökade mängden filmproduktion kommer att ställa högre krav på människans kreativitet då den i framtiden kommer att jämföras med vad AI:n skapar. Anette Novak menar däremot att det inte är en tävling.

– Framtiden är inte människa eller maskin. Framtiden är människa och maskin. Det handlar alltså inte om att tävla, utan om att vi tillsammans med den här kraftfulla tekniken blir ännu mer kreativa och produktiva, säger hon.

25 maj 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Frida JohanssonAIFoto Sandra Birgersdotter

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng