Smarta tyger skapar effektivare vård för äldre

Smart Tyg, Japanska Flagga, Svenska Flaggan; Rise, Forskning

Forskare i Japan och Sverige har tagit fram smarta strumpor som kan mäta och samla in hälsodata från bäraren. Forskningen är frukterna av ett samarbete mellan svenska Rise och Vinnova, och den japanska motsvarigheten JST.

– Vi identifierade behovet av att mäta bensvullnad hos äldre. Det finns ett tydligt samband mellan hur mycket vatten som samlas i benen och hur bra kroppen återhämtat sig från en massiv hjärtattack, berättar Astrid Armgarth, utvecklingsingenjör vid RISE avdelning för tryckt elektronik i Norrköping.

Precis som Sverige har Japan en befolkning som blir allt äldre. Detta upptäckte bland andra Peter Kjäll, forskare och sektionschef på Rise Digital Health Lab, när han beslutade om att inleda ett idéutbyte med japanska politiker i samband med att Sverige och Japan firade 125 år av handelsrelationer.

Japansk elektronik och smarta strumpor

Resultatet av det sedan efterföljande forskningssamarbetet har bland annat blivit en tunn töjningssensor som kan sys in i strumpor och mäta förändringar i bärarens ben. Astrid Armgarth har varit en av forskarna.

– Vi insåg då att vi kunde ta fram en smart lösning som svarar mot de behov sjukvården har. Sensorerna ger oss data som kan kopplas till ett större monitoreringssystem med ännu fler parametrar för hemvård. Våra japanska kollegor fokuserade på tryckt elektronik som mätte rörelse, och vi lånade över deras teknologi och anpassade dem till våra smarta strumpor, och kunde snart få fram data som kunde ge en helhetsbild av hur en patient mår, säger hon.

Testas i Nagasaki

Datat som samlas in kan sedan sammanställas och presenteras för läkare och sjuksköterskor som kan undersöka värdena och lägga upp en vårdplan utefter dessa. Redan nu pågår ett samarbete med rehabiliteringssjukhuset i Nagasaki i Japan, där äldre kan ha det svårt att resa och ta sig fram.

Men med en digital övervakning kan läkare fatta beslut utan att patienter behöver resa.

12 april 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto Rise, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng