Riksrevisionen: Statens digitala tjänster brister – nu krävs bättring

Skatteverket Deklaration

Foto: Fialotta Bratt

Myndigheters arbete med att utveckla digitala tjänster går för långsamt och brister i kvalitet, skriver Riksrevisionen i en ny rapport. För att råda bot på detta måste myndigheter lyssna mer på användarna vid utvecklingen av dessa tjänster, och regeringen behöver möjliggöra datadelning mellan myndigheter.

Digitala lösningar mellan myndigheter och privatpersoner används i allt från arbetssökande till polisanmälningar eller försäkringsärenden. Riksrevisionen har nu granskat statens insatser för att utveckla dessa tjänster.

I granskningen kommer Riksrevisionen fram till att tjänsterna har vissa brister, som bland annat handlar om att:

  • begrepp ofta är tekniska, eller myndighetsinterna, och svåra att förstå
  • ansökningar inte kan pausas
  • det saknas möjlighet till interaktion mellan användare och myndighet
  • synpunkter inte kan lämnas direkt i tjänsten
  • användare behöver lämna samma uppgift flera gånger
  • tjänsterna inte kan användas säkert av individer med skyddade uppgifter.

Dessutom skulle mer samarbete mellan landets myndigheter kunna öka kvaliteten på tjänsterna, men detta försvåras av rådande lagstiftning som förhindrar att myndigheter kan dela data med varandra. Här behöver regeringen lägga i ytterligare en växel i arbetet med att eliminera rättsliga hinder.

– Att myndigheterna inte kan dela information hindrar effektiviteten inom flera områden, vilket vi har sett även i tidigare granskningar. Regeringen behöver undanröja dessa hinder för att arbetet ska bli effektivt, säger riksrevisor Helena Lindberg, via ett pressmeddelande.

Riksrevisionen menar också att myndigheterna lyssnar för lite på användarna vid utvecklingen av digitala tjänster.

– Myndigheterna behöver arbeta mer systematiskt med att involvera användarna. Det skulle leda till en avsevärd förbättring av användbarhet och tillgänglighet. Att säkerställa tillgänglighet kräver betydligt mer än enstaka punktinsatser, säger Linnea Sandell, projektledare för granskningen.

Riksrevisionens rekommendationer

Regeringen rekommenderas att intensifiera arbetet med att undanröja rättsliga hinder. Regeringen behöver också klargöra Diggs roll samt regeringens förväntan på tillsyn och främjande av digital tillgänglighet.

Myndigheter rekommenderas att säkerställa att användare involveras vid utveckling av digitala tjänster. Därtill rekommenderas myndigheter att säkerställa att tjänsterna kan användas av personer med skyddade personuppgifter.

3 april 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonmyndighet, regeringen

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng