Regeringens nya miljardsatsning på digitalisering

Erik Slottner Och Mobiltelefoner

Erik Slottner, digitaliseringsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Adobestock

Digitaliseringsminister Erik Slottner menar att Sverige har hamnat på efterkälken inom digitalisering. Nu satsar regeringen en halv miljard kronor årligen mellan åren 2024-2027 via innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. I år investeras 300 miljoner i programmet. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger digitaliseringsminister Erik Slottner. 

Regeringen satsar genom innovationsmyndigheten Vinnova miljardsummor på programmet Avancerad digitalisering. 

Under 2023 ska Vinnova satsa minst 300 miljoner på programmet, vilket kan jämföras med de 100 miljoner som lagts på det tidigare år. Mellan åren 2024-2027 ökar summan till 500 miljoner per år. 

Till Computer Sweden säger Erik Slottner att digitaliseringssatsningar som denna är viktiga för Sveriges framtida konkurrenskraft. 

– Sverige har halkat efter många europeiska grannländer. Vi låg alltid i topp tidigare men har börjat se andra länder springa förbi. Där är jag fast besluten om att vi ska springa snabbare. Till exempel 5g-utbyggnaden är viktig där. 

Näringslivet investerar lika mycket

Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra med en mer offensiv nationell teknikagenda. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Avancerad digitalisering initierades 2021 och är ett samarbete mellan Vinnova, ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen. 

4 april 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonregeringen

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng