Nytt index: Lågdigitala företag drabbas hårdare av inflationen

Gammal Telefon

Foto: Adobestock

Den höga inflationen med ökade omkostnader slår hårdast mot lågdigitala företag. 45 procent av dessa uppger att det rådande läget har drabbat dem hårt, att jämföra med 15 procent bland högdigitala företag. Det visar årets upplaga av Telias digitala index.

Den femte versionen av Telias digitala index har fokuserat extra mycket på hur det nuvarande världsläget, den höga inflationen och de ökade omkostnaderna påverkar digitaliseringstakten i Sverige.

Resultatet visar att företag som kommit långt i sin digitaliseringsresa står bättre rustade i kris än verksamheter som ligger efter digitalt. Av lågdigitala företag uppger 45 procent att det tuffa läget har påverkat dem negativt, medan endast 15 procent av de högdigitala företagen upplever samma effekt.

Ur askan i elden är nog synonymt med vad många företagare upplever just nu när allvarliga kriser fortsätter på flera fronter. Dock anger högdigitala företag att de påverkas i mindre utsträckning och en förklaring till det kan vara att de är mer robusta tack vare sin förmåga att ta höjd för omvärldsfaktorer innan negativa konsekvenser är ett faktum. Här talar resultatet från vårt unika index sitt tydliga språk: hur digital en verksamhet är avgör hur företaget står pall i tuffare tider. Lågdigitala företag balanserar på en skör tråd, säger Daniel Stark, affärsansvarig för små och medelstora företag på Telia.

"Utvecklingen går i maklig takt"

Telias index visar även att den totala digitala mognaden har ökat för första gången sedan 2021. Stora företag och mikroföretag står för den kraftigaste ökningen, medan medelstora företag och enmansföretag har det tuffare.

Även om indexet ökar något går utvecklingen i maklig takt och drygt en fjärdedel av svenska företag är lågdigitala. I årets resultat ser vi dessutom en tendens till en ny digital klyfta mellan stora och medelstora företag samtidigt som klyftan är större än någonsin mellan mikro- och enmansföretagen. Det är oroväckande att se i en tid där svenska företag inte längre kan välja bort en digital och datadriven verksamhet – det är inte bara en fråga om att Sverige ska accelerera i digitaliseringsracet, det är en fråga om överlevnad, säger Daniel Stark.

Sparar på energi, resor och personal

Vad gäller besparingsåtgärder under det senaste året har svenska företag och organisationer främst fokuserat på energi, resor och personal. Här har högdigitala företag varit mer proaktiva, då 43 procent av dessa har gjort energibesparingar på grund av det ekonomiska läget, jämfört med 30 procent av de lågdigitala.

Det här är den femte upplagan av Telias digitala index. I framtagandet av rapporten har fler än 1 000 svenska företag svarat på frågor om bland annat digital mognad, omvärldsläget och det hybrida arbetslivet under januari-februari 2023.

21 april 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng