Hälften av svenska verksamheter hackade de senaste 12 månaderna

Lekklossar Som Representerar Cyberattack; Thales, Säkerhet, Moln, Cyberattack

I en ny rapport från Thales rapporterar 49 procent av tillfrågade svenska it-beslutsfattare att man har upplevt dataintrång under de senaste månaderna.  

– Företagen fortsätter att se en allvarlig hotbild. Resultaten tyder på att framsteg görs inom vissa områden, inklusive MFA-adaptering och ökad användning av datakryptering. Det finns dock fortfarande många säkerhetsluckor när det gäller datasynlighet, säger Sebastien Cano, Senior Vice President för molnsäkerhet och licensaktiviteter på Thales, i ett pressmeddelande.

I rapporten 2023 Thales Data Threat Report ger 3 000 personer med it-ansvar från 18 länder i olika branscher, sin bild av it-säkerhetsläget.

Molnen viktig attackyta

Nästan hälften av de tillfrågade – och nästan 6 av 10, 57 procent, av de svenska respondenterna – anser att säkerhetshoten ökar i volym. Närmare hälften av svenska verksamheter har upplevt dataintrång det senaste året, varav hälften (24 procent) har blivit utsatta för ransomware.

Thales Group

Thales Group är ett franskt försvarsindustriellt företag. Thales Group har specialiserat sig på informationssystem för flyg och försvar.

Källa: Wikipedia

En dryg fjärdedel av alla tillfrågade menar att det är SaaS-appar och molnbaserade applikationer som är de viktigaste målen för cyberattackerna. Och den främsta orsaken till detta är mänskliga fel och felkonfigurationer. Detta låg enligt respondenterna bakom över hälften av intrången.

Samtidigt är digital suveränitet fortfarande en utmaningar, och 9 av 10 tillfrågade svenskar uttryckte oro och drygt hälften instämde i att datasekretess och efterlevnad i molnet blivit svårare.

– I en alltmer molnbaserad värld måste organisationerna behålla bättre kontroll över sina data så att de kan agera med större säkerhet och förtroende. I takt med att datasuveränitet och skyddsbestämmelser runt om i världen skärps kommer säkerhetsteamen att behöva agera med mycket mer säkerhet för att skydda var deras data lagras, hur de rör sig och används.

Attacker inte lika stor inverkan

En positiv nyhet i rapporten är att allvaret av ransomwareattacker tycks ha minskat. 44 procent svarade under 2022 att den här typen av attacker hade haft ”en betydande inverkan”,  medan denna siffra är nere på 35 procent i årets undersökning. Dock är det fortfarande bara hälften i både Sverige och övriga länder, som har en formell responsplan för ransomwareattacker.

Om rapporten

Rapporten baseras på en global undersökning där nästa 3 000 personer med it-ansvar i de 18 länderna ustralien, Brasilien, Kanada, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Nya Zealand, Singapore, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tyskland och USA. Respondenterna representerar en rad branscher såsom hälso- och sjukvård, finansiella tjänster, och detaljhandel. Några av yrkesrollerna är VD, CFO, Chief Data Officer, CISO, Chief Data Scientist och Chief Risk Officer, till IT-ansvarig, IT-administratör, säkerhetsanalytiker, säkerhetsingenjör och systemadministratör.

Källa: Thales

19 april 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng