Värmländsk vård blir effektivare med videotolk och tolkapp

Skoterska Hamtar Patient I Vantrum

Foto: Mostphotos

Region Värmland digitaliserar vården med både en översättningsapp och videosamtal. Appen Care to Translate är ett komplement till mänsklig tolk när en person inte finns på plats, och videotolk kan i vissa fall ersätta platstolk för att öka effektiviseringen.

Appen Care to Translate möjliggör kommunikation mellan vårdpersonal och patienter som inte talar samma språk. Region Värmland har upphandlat översättningsappen, vilket man är första region att göra i svensk vård. Dock är inte tanken att den ska ersätta “vanliga” tolkar, utan appen ska främst nyttjas i situationer där det inte finns några bokade tolkar.

Främst vid akuta eller spontana ärenden kommer appen användas. Det kan handla om när en person kommer till receptionen oannonserat. Det kan också handla om akuta situationer i ambulansen eller på sjukhuset. Då kan vi med hjälp av appen fråga om personnummer, om individen har ont, om personen varit här förut, tagit sina mediciner och så vidare, säger Micaela Fristedt, handläggare på asyl och flyktinghälsa och som har det övergripande ansvaret för tolk- och översättningsfrågor inom Region Värmland.

Vid bokade besök med Region Värmlands vårdinrättningar kommer det dock inte bli någon skillnad där kommer tolk fortsätta att vara standard även i framtiden. Med något enstaka undantag.

Appen kan endast reda ut enklare saker, det går inte att fråga vad en person åt till lunch eller ha mer humana konversationer. Men exempelvis vid röntgen, där det ofta är snabba besök som inte bemannas med tolk, gör appen stor nytta.

Den nya regeringen har bestämt sig för att utreda möjligheten att begränsa tolkrätten. Kan detta innebära något för teknik som den här översättningsappen?

Det skulle inte se så bra ut om patienter tar tio tabletter om dagen istället för en, på grund av att de missförstått något. Tolkar kommer inte försvinna.

Tolkkostnader, cirka 15-20 miljoner kr per år, bekostas via regionens generella statsbidrag. Om regeringen beslutar att sänka statsbidragen med avsikt att få ner tolkanvändandet, så kommer det inte att få önskad effekt, eftersom vår uppgift och vår skyldighet är att se till att patienter förstår sin vård. Då räcker det inte med en app. Det skulle inte se så bra ut om patienter tar tio tabletter om dagen istället för en, på grund av att de missförstått något. Tolkar kommer inte försvinna.

Videotolk ett alternativ till platstolk?

Däremot tror Micaela Fristedt att videotolk i vissa fall kan komma att ersätta tolkar på plats.

 Då slipper tolkarna resa flera timmar per dag när de istället hade kunnat arbeta på distans, dessutom är det bra för miljön. Platstolk är också väldigt mycket dyrare.

Här genomför Micaela Fristedt en enkät där hon frågar vårdgivare om de kan tänka sig att byta ut platstolk mot videotolk. Än så länge har hon fått 400 svar, av dem svarar 10 procent enhälligt ja, 44 procent säger ja vid vissa besök, och 39 procent säger blankt nej.

 I vissa områden är det givet att platstolk även kommer krävas framöver, bland annat gällande barn- och umgdomsrehab, hörselvården och så vidare. Men för exempelvis tandvården kan videotolk ersätta platstolk i väldigt hög grad.

 Summa summarum kan både översättningsappen och videotolkar digitalisera och effektivisera regionens vård, men på olika sätt.

9 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonregion, vård

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng