Tuffa tider för it – har svagast jobbprognos av alla branscher

Anställda Vid Dator

Foto: Adobestock

Arbetsgivare inom it-branschen förväntar sig att rekryteringstakten kommer avta de kommande tre månaderna. Sysselsättningsprognosen för perioden är +4 procent, lägst av alla tillsammans med energisektorn. Detta går att jämföra med hälsa-, sjukvård och life science-sektorn som har en prognos på +18 procent. 

– Vi ser lågkonjunkturtecken i flertalet branschprognoser och det gäller nu för it-branschen att noggrant inventera kompetensbehoven och rusta för fortsatta utbildningsinsatser, säger Michael Egnell, Managing Director på Experis.

Sysselsättningsprognosen för årets andra kvartal på +4 procent är en minskning med 33 procentenheter jämfört med Q1 2023. Därmed är it den sektor som rasat överlägset mest i Sverige jämfört med föregående kvartal. Det visar ManpowerGroups arbetsmarknadsbarometer för andra kvartalet. 

It-branschen lämnar tillsammans med energisektorn de svagaste branschprognoserna av alla. På andra sidan spektrat är hälsa, sjukvård och life science-sektorn på +18 procent och telekom- och mediabranscherna på +13 procent. 

– Vi ser en tydlig avkylningseffekt hos både it- och energiarbetsgivarna där man förväntar sig mycket liten tillväxt under det kommande kvartalet, medan hälso- och vårdsektorn liksom transportbranschen ser ut att påverkas i betydligt mindre utsträckning. En svalare arbetsmarknad kräver mer av både arbetsgivare och medarbetare och man behöver smart kompetensförsörjning och fortsatta utbildningsinsatser för att minimera de konjunkturrelaterade effekterna, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup. 

Värt att nämna är att globalt är it-branschen den sektor som lämnar starkast jobbprognos av alla, nämligen +34 procent. 

Skillnad mellan regioner

Blickar vi bort från it-sektorn och följer Sveriges sysselsättningsprognoser oavsett bransch återfinns en väldig variation bland landets regioner. Mellersta Sverige lämnar starkast prognos på +28 procent, följt av Stockholm och Uppsala på +13 procent. Lägst sysselsättningsprognos har Östra Götaland på +1 procent. Prognosen för hela landet är +9 procent. 

– Nu gäller det för företagen att utveckla sin kompetensstrategi och inventera vilken kompetens som finns och vilken som är avgörande framåt – det är klokt att fortsätta att investera i kompetensutveckling så man står sig i konkurrensen, säger Mikael Jansson.

14 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng