Studenter söker stabilitet – techbolag tappar attraktionskraft

Klarna Och Handelshögskolan I Stockholm

Foto: Adobestock

Oron inför stundande lågkonjunktur får studenter att välja trygghet framför tillväxt. Detta gör att techbolagens attraktivitet som arbetsgivare minskar, till förmån för banker och andra mer traditionella aktörer.

– När tech-branschen helt plötsligt börjar säga upp folk så uppfattas bolagen inte som riktigt lika säkra, säger Universum Globals Nordenchef Claes Peyron, enligt DI Digital. 

Universum Globals årliga karriärsundersökning bygger på svar från över 20 000 studenter. I årets undersökning ser man att den ekonomiska otryggheten och händelser i omvärlden påverkar nya arbetstagares karriärsval.

Klarna tappar i popularitet

Techbolagen tappar i attraktionskraft för första gången på fem år. Google, Spotify och Microsoft är fortfarande de mest attraktiva arbetsplatserna men försprånget har minskat. Dessutom har Klarna gått från att 2022 vara den fjärde mest attraktiva arbetsplatsen bland ekonomistudenter, till att nu placera sig på 21:a plats. Bland it-studenter går Klarna från plats 5 förra året till plats 17 i år. Detta kan bland annat ses som en konsekvens av fintechbolagets uppsägningar förra året. 

På andra sidan spektrat finns mer traditionella aktörer som PwC, Swedbank, SEB och Saab som alla rankas högre i årets undersökning än tidigare år.

Nya krav på techbranschen

Enligt Claes Peyron är en förklaring att techbolagen vuxit kraftigt de senaste tio åren, men att det nu kommer nya krav på branschen vilket förändrar situationen.

– Nu plötsligt ställs det nya krav på att man ska vara mer lönsam och ett mindre fokus på tillväxt. Det gör dock att när tech-branschen helt plötsligt börjar säga upp folk så uppfattas bolagen inte som riktigt lika säkra.

I undersökningen går det även att se att kompensation och trygg anställning är studenternas viktigaste prioriteringar. Samtidigt anses inte faktorer som jämställdhet och hållbarhet som lika viktiga i år.

23 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng