Säkrare vägar när Mercedes hjälper Trafikverket med vägdata

Dimma Och Snö På Vägarna

Foto: Adobestock

I ett nytt projekt ska Mercedes bidra med vägdata till Trafikverket. Via 350 olika sensorer i Mercedes bilar mäter man vägskicket, vägens vågighet och skickar data om aktuella problem som dimma, halka eller stillastående bilar.

Trafikverket mäter varje år skicket på det svenska vägnätet med hjälp av specialfordon som passerar olika punkter vid olika tillfällen. För att få information löpande tar man nu även hjälp av Mercedes.

– Om vi hämtar anonymiserade fordonsdata från uppkopplade personbilar bör vi kunna få bättre beslutsunderlag och därmed ett bättre vägunderhåll, säger Fredrik Lindström, nationell samordnare för vägytemätningar i Trafikverket, i ett pressmeddelande. 

Datan resulterar i tre produkter

Data från 350 olika sensorer i standardbilar från Mercedes-Benz används. All data är anonymiserad och bilens användare behöver i en Mercedes-app godkänna att informationen delas. Datan sänds till Mercedes moln, analyseras och resulterar i tre olika produkter.

Surface Events mäter skicket på vägytan, ifall det exempelvis finns sprickor i vägen och om de växer över tid. Waviness mäter i sin tur vägens vågighet över längre sträckor, och Hazard Warning skickar aktuell data om temporära problem, såsom regn, halka, dimma eller stillastående bilar.

– Projektet är helt unikt och detta är verkligen ett intressant sätt att få vara med och arbeta mot en högre trafiksäkerhet på praktisk nivå. Våra bilars teknik kommer ju hela samhället tillgodo genom det här initiativet från Trafikverket. Dessutom kommer våra och myndighetens experter att samarbeta nära och lära sig av varandra, säger Daniel Deparis, chef för Urban Mobility Solutions på Mercedes-Benz AG.

Projektet genomförs som ett strategiskt samverkansprojekt mellan Trafikverket och Vinnovas strategiska innovationsprogram InfraSweden. Övriga deltagare är Mercedes Benz Sverige, Nira Dynamics och Univrses.

23 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonfordon, data

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng