Personliga, digitala enheter framtiden för vårdbolaget Tiohundra

Äldre Man Och Sjukskösterska Fotar Med Telefon; Tiohundra, Vård, It, Moln, Digitala Enheter

Tiohundra är vårdbolaget som till hälften ägs av Norrtälje kommun, till hälften av Region Stockholm. För Tiohundra möjliggör molnet nya digitala lösningar, som bland annat sparat in på fyra heltidstjänster genom automatiserade behörighetsprocesser. Utöver nya, smarta tjänster tror it- och digitaliseringschef Patrik Törnberg att de viktigaste satsningarna kommer vara de som förser medarbetarna med personliga digitala enheter.  

– Vår molnresa har varit avgörande för vår robotisering och för automatiseringen av våra administrativa flöden. Vi har både timanställda och ett stort flöde av nyanställda, och det tar väldigt mycket tid i anspråk att lägga in och hantera dessa olika behörigheter. Vi har räknat ut att vi sparat drygt fyra heltidstjänster genom att detta nu sköts automatiskt, säger Patrik Törnberg, it- och digitaliseringschef på Tiohundra AB, som driver den övergripande vård- och omsorgen i Norrtälje kommun.

Patrik Törnberg beskriver bolaget som en unik företeelse i den svenska vård- och omsorgssektorn. Att lägga både omsorg och sjukvård under ett och samma paraply, som till hälften ägs av Region Stockholm och till hälften av Norrtälje kommun, innebär många fördelar för såväl kunder som för organisationen.

– Vi kan samordna och göra saker tillsammans, och blir därmed mer effektiva eftersom hemtjänst kan samarbeta med sjukvårdsteam och fånga upp brukare, patienter och kunder på ett smidigare sätt. Detta blev inte minst tydligt under pandemin då vi på ett för Sverige unikt sett kunde vidta snabba åtgärder rörande alltifrån nedstängningar av äldreboenden till smartare hantering av skyddsutrustning, som exempelvis munskydd.

Molnstrategi lägger grunden

Precis som för alla verksamheter är digitaliseringen en viktig förutsättning för Tiohundras arbete. Molnstrategin handlar i första hand om att klassificera den data som finns, och identifiera vilken data som är lämplig att placera i molnet, vilket därefter styr vilka tjänster som blir relevanta att satsa på.

Tiohundra

Tiohundra startades 2006 och bedrevs som projekt under tio års tid. 2016 övergick organisationen till att bli ett aktiebolag som ägs av ett kommunalförbund, och som i sin tur ägs till hälften av Region Stockholm, till hälften av Norrtälje kommun. Tiohundra AB har verksamheter på cirka 80 platser i Norrtälje kommun, vilka bland annat innefattar hemtjänst, vårdcentraler, ungdomsmottagningar, barnavårdscentraler och Norrtälje akutsjukhus. Personalen utgörs av cirka 2 500 tillsvidareanställda och 1 000 timanställda.

– Tiohundra har en ganska pragmatisk strategi. Vi tittar alltid på nyttan för verksamheten. Bolaget ska alltid kunna räkna hem en investering och målet med en lösning är att vi ska bli effektivare än vad vi var tidigare.

Stor organisation med många idéer

Patrik Törnberg beskriver en organisation med många idéer från de olika verksamheterna. För att underlätta har man strukturerat utvecklingsprocessen så att den innehåller verktyg med vilka verksamheterna kan räkna på effekthemtagningen.

– I och med att vi har en så pass bred organisation har vi ofta många olika projekt igång. Just nu testar vi bland annat distansmonitorering med elektroder som patienten kan koppla på sig så att vi kan följa träningen på distans och se att den ger resultat. Vi har också VR-glasögon som kan vägleda personer som skadat nacken via olika träningsprogram.

Rätt utrustning till rätt medarbetare

Nyligen avslutade Tiohundra ett projekt där personal på olika boenden fick ha en egen tjänstetelefon istället för att dela på ett begränsat antal digitala plattor. Det ledde bland annat till minskad stress och ökad effektivitet, samtidigt som många idéer föddes om nya tjänster och appar som kunde vara värdefulla. Detta möjliggjordes delvis tack vare att man hade sin egen, personliga telefon som man värderade och vågade testa saker med.

Och inte minst blev upplevelsen för de boende bättre när det exempelvis låg närmare till hands att spela musik och spel tillsammans.

Men att kunna bistå med rätt utrusning, som smarta telefoner och plattor, till all personal på boenden beskrivs av Patrik Törnberg som en utmaning.

Patrik Törnberg, Tiohundra

Patrik Törnberg.

– Det är en investering som det tar ett tag att hämta hem, och i en skattefinansierad verksamhet kan sådana satsningar vara ekonomiskt utmanande. Samtidigt är jag övertygad om att man både i näringslivet och i organisationer som vår, kommer att arbeta mer och mer i små, smarta handhållna enheter, som mobiler eller plattor, för att lättare komma åt alla verktyg. Jag tror verkligen på att varje medarbetare ska ha sin personliga tjänstetelefon. Det kommer att lyfta både upplevelsen för kunderna och vårt sätt att arbeta.

Utöver ett större grepp om medarbetarnas utrustning, vad blir viktigt för er framöver?

– Att vi fortsätter att våga testa oss fram, trots att allt inte kommer att falla väl ut. Även om vi är ett offentligt ägt bolag påminner vi om ett ungt entreprenörsbolag. Jag tycker vi har en unik kultur där vi just vågar testa och vågar göra fel, och det ska vi fortsätta med. Härnäst kommer vi exempelvis testa drönare som skulle kan transportera mat, medicin eller annan utrustning i olika sammanhang.

14 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto Adobestock, Tiohundra

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng