Oroligt ekonomiskt läge våt filt över molnjättar

Azure Aws Google Cloud Logos

Foto: Adobestock

Under det fjärde kvartalet 2022 minskade tillväxten för de tre molngiganterna AWS, Microsoft Azure och Google Cloud med 5 procent. Detta beror på ett försämrat makroekonomiskt läge och en annalkande lågkonjunktur, och enligt analysfirman Canalys kommer utvecklingen fortsätta i år. 

Ett försämrat makroekonomiskt läge och en annalkande lågkonjunktur ledde till en minskad migrering till molnet under 2022:s fjärde kvartal, visar en ny rapport från Canalys. 

Alla de tre stora molnleverantörerna AWS, Microsoft Azure och Google Cloud påverkades negativt, då deras tillväxt minskade med 5 procentenheter jämfört med Q3 2022. Sammanlagt växte AWS, Azure och Google Cloud med 26 procent under Q4 2022. 

"Avmattning i efterfrågan"

Utvecklingen kommer fortsätta i år. Under helåret 2023 kommer de globala investeringarna i molninfrastruktur att öka med 23 procent. Detta är en minskad tillväxt jämfört med helåret 2022 då ökningen landade på 29 procent.

Verksamheter reagerar nu på växande molnpriser och högre driftkostnader än väntat under de tuffa makroekonomiska förhållandena. Kunder som har en modell där de betalar för det de nyttjar kommer att minska sin molnkonsumtion för att sänka sina utgifter. 

I vissa fall finns det även en avmattning i efterfrågan eftersom kärnverksamheten har en lägre aktivitet. Dessutom kommer mer strikta budgetar att leda till mindre experimentering de kommande 12 månaderna, säger Yi Zhang, forskningsanalytiker på Canalys. 

Tillsammans har AWS, Azure och Google Cloud marknadsandelar på 65 procent. AWS är störst på 32 procent, Azure tvåa på 23 procent och Google Cloud trea på 10 procent. 

2 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonmoln, canalys

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng