Ett samarbete med HPE

HPE: Hållbarhet inte en utgift utan en affärsfördel

Doktor John Frey, Chief Technologist, Sustainable Transformation på HPE. Foto: John Resborn/Atea, Adobestock

Genom att bli mer hållbar kan du få oanade affärsfördelar och minska dina kostnader. Doktor John Frey, Chief Technologist, Sustainable Transformation på HPE, går igenom HPE:s fem prioriterade områden som kan generera en mer energieffektiv och flexibel teknisk infrastruktur. 

– När du kopplar ihop din digitala transformation med din hållbara transformation, även kallat twin transformation, har du 2,5 gånger högre sannolikhet än övriga att bli en av morgondagens toppresterande företag. Det visar forskning från Accenture.

– Det finns många företag som inte nödvändigtvis tänker speciellt mycket på hållbarhet, men när jag nämner hur det kan minska deras utgifter drastiskt så ökar intresset. Hållbarhet är inte en kostnad eller utgift, utan en affärsfördel, säger John Frey.

För en genomsnittlig laptop sker 85 procent av dess klimatpåverkan innan den används för första gången. Men när det gäller it som HPE levererar såsom servrar, nätverk och lagring  sker den överlägsna merparten av klimatavtrycket medan produkterna används av bolagets kunder, enligt John Frey. 

– Därigenom blir själva användningen av våra produkter en viktigare hållbarhetspunkt än produktionen och leveranskedjorna. Och här kan vi hjälpa verksamheter att bli mer effektiva  och därtill hållbara  inom fem olika områden. 

De fem områdena som verksamheter kan optimera för att snabbare nå sina klimatmål handlar om att effektivisera it-utrustning samt öka energieffektivitet, resurseffektivitet, mjukvarueffektivitet och dataeffektivitet.

– När det gäller it-utrustning använder verksamheter i snitt endast 30 procent av CPU-kapabiliteten i sina virtuella miljöer. Med HPE GreenLake – ett koncept där användare konsumerar it som tjänst likt en publik moln-modell – kan verksamheter ofta dubbla effektiviteten i sin tekniska infrastruktur.

Gamla servrar slukar energi

En annan del handlar om energieffektivitet. En oberoende datacenter-undersökning från Eureca (EU Resource Efficiency Coordination Action) visade att 40 procent av verksamheters servrar är över fem år gamla, och samtidigt som de endast utför 7 procent av allt arbete i datacentren konsumerar de 66 procent av all kraft däri. 

 Ingen skulle få för sig att driva något så ineffektivt i sitt privatliv. Här betalar verksamheter höga summor i onödan utan att få något värde tillbaka.

 När det gäller användarnära teknik, såsom mobiler och laptops, är ju den ökande livslängden perfekt ur ett hållbarhetsperspektiv men på datacenterområdet är gamla servrar en energislukare. 

John Frey Hpe

John Frey under Atea Sustainability Forum i Stockholm.

Kopplat till detta kommer även resurseffektivitet in. Detta handlar om alla resurser som krävs för att köra din infrastruktur såsom kylning, omvandling av elektrisk kraft samt personal för att hålla dina tekniska lösningar igång. 

– Här finns stora möjligheter att utvecklas. Om du satsar på mer resurseffektiv teknik kan du sänka din infrastrukturs livstidskostnad med 45 procent genom att ta bort behovet av överprovisionering, det vill säga att man delar ut mer resurser än vad som faktiskt används. 

Välj rätt programmeringsspråk

Det går även att effektivisera din mjukvara, enligt John Frey. 70 procent av alla affärsapplikationer är inte byggda för att köras i en molnmiljö, oavsett om det rör sig om publika moln, hybrida moln eller privata moln. Här kommer HPE in på två sätt. 

 Om du vill skriva om applikationerna så att de kan köras i molnet, använd något av de mest effektiva och hållbara programmeringsspråken, såsom C eller Rust.

 Eller om du ska köpa in en ny applikation för att kunna köra den i molnet, se då till applikationen är så effektiv som möjligt.

Det sista området är dataeffektivitet. Endast 32 av procent av all data som företag samlar in används överhuvudtaget till något. Enligt John Frey kan HPE här hjälpa till att hantera din data på ett smartare sätt, och få ut mer värde av den. 

 När din verksamhet sätter upp en ny arbetslast kan vi hjälpa till från början. Vi kan sätta upp kriterier för hur mycket data ni ska samla in, hur ofta det ska ske och försäkra er om att ni får ut värde av den.

 Vi kan även hjälpa till att dela upp datan i varm och kall data, där den kalla datan kan lagras i lösningar som drar mindre energi.

Följ allt i en dashboard

En ännu icke-namngiven dashboard, som HPE lanserar i sommar, ska göra det mer överskådligt att följa hur dina verksamhetsbeslut på dessa områden inverkar på ditt klimatavtryck. 

Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gör det tillsammans.

 Det kommer att bli lätt att få svar på frågor likt: Vad händer om jag höjer kylningen i mina datacenter? Och vad händer om jag behöver flytta en workload från ett datacenter till ett annat? Med dashboarden kan du i realtid se vad sådana förändringar får för inverkan. 

Men hållbarhet handlar som bekant inte bara om teknik  det handlar också om människor. För att lyckas med ditt hållbarhetsarbete behöver hela organisationen vara med på resan. Alla delar inom en organisation behöver förstå varandras utmaningar, och då krävs det att personer med olika kompetenser möts. 

– Fyll mötesrummen med rätt personer från din organisation. Exempelvis fastighetsansvariga, personer från it-avdelningen, ekonomiavdelningen och hållbarhetsavdelningen. Även om it-personerna då säger att deras arbete inte mäts på energikonsumtionen, kan fastighetsansvariga svara: “Men det gör mitt, så hur kan vi arbeta tillsammans för att minska den?” Och om det är ett icke-tillverkande företag är it ofta den största energislukaren, så om it-avdelningen inte bryr sig kommer verksamheten aldrig att klara sina hållbarhetsmål. 

 Det är lite som det gamla afrikanska talesättet: “Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gör det tillsammans.” 

John Freys tre tips till verksamheter som vill bli mer hållbara:

  1. Mät ditt nuläge, gör inget annat före det. Mät hur mycket energi du konsumerar och hur effektiv din teknik är, med verktygen du redan äger. Om du inte mäter från början går det inte att veta hur mycket effektivare du har blivit av dina nya arbetssätt. Speciellt om du vill minska kostnader eller utsläpp. 
  2. Uppfinn inte hjulet på nytt. Vi har HPE Workbooks av en anledning, samlade med många års expertis. Exempelvis denna om sex steg för att utveckla en hållbar it-strategi.
  3. Tveka inte på att kontakta dina externa experter, såsom HPE. Stöter du på patrull och inte vet hur du ska ta nästa steg kan vi leverantörer ofta hjälpa dig.

28 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonhållbarhet, HPEFoto Adobestock, John Resborn/Atea

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng