Endast var tredje ledningsgrupp i Sverige diskuterar säkerhet

Person Skriver In Lösenord På Datorn

Foto: Adobestock

Bara 32 procent av företagen i  Sverige diskuterar cybersäkerhet vid sina ledningsmöten. Och endast 35 procent av chefer pratar regelbundet med anställda om hur viktigt cybersäkerhet är. Det visar en ny undersökning. 

Säkerhet har varit på agendan i de flesta organisationer under det senaste året. Trots detta visar en ny undersökning att cybersäkerhet endast diskuteras vid lednings- och styrelsemöten på 32 procent av företagen i Sverige. Samtidigt pratar bara 35 procent av chefer regelbundet med sina anställda om vikten av cybersäkerhet, och 33 procent av de anställda måste genomgå en utbildning inom cybersäkerhet.

Det visar en rapport som företaget Censuswide genomfört, där man frågat 2 000 anställda på olika företag. Rapporten är genomförd på uppdrag av säkerhetsföretaget Yubico.

20 procent upplever lösenord som säkrast

17 procent av deltagarna i undersökningen svarar att de inte infört multifaktorautentisering (MFA), eftersom de tror att de inte riskerar att drabbas av cyberattacker. Undersökningen visar även att svenska företag tar lång tid på sig att införa MFA på grund av att de tycker det är tidskrävande, komplicerat eller onödigt.

Därtill upplever, något förvånande, 20 procent av respondenterna att användarnamn och lösenord fortfarande är den säkraste formen av autentisering.

Nätfiskeattacker vanligast

Bara 55 procent av de anställda anser att deras organisation behöver stärka sin autentisering, trots att 60 procent hade utsatts för en cyberattack under det senaste året. Den vanligaste attacken att utsättas för är olika sorters phishing-angrepp.

Av nätfiskeattackerna är de tre mest förekommande: Textmeddelanden som hävdar att man vunnit ett pris (29 procent), mejl som erbjöd betalning om man uppger sina bankuppgifter (28 procent), och mejl som begär personuppgifter för kontoverifiering (27 procent).

Värt att nämna från undersökningen är även att 68 procent av de anställda medger att de i över en veckas tid struntat i att genomföra en rekommenderad mjukvaruuppdatering.

30 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng