Voister bevakar VMware Explore

”Digitala regelverk är fortfarande unga – kravbilden på suveränitet kommer bara att öka”

Foto: Adobestock

Med alltmer komplexa miljöer, i en värld där den digitala ekonomin har stor inverkan på såväl publika som privata verksamheter, presenterar VMware flera nyheter inriktade på sovereign cloud. Kraven på robusthet och dataskydd ökar, och här kan VMware hjälpa verksamheter att leva upp till kravbilden och undkomma skenande kostnader. Det säger bolagets Head of Sovereign Cloud i EMEA, Laurent Allard.

Vart befinner vi oss när det gäller sovereign cloud, det suveräna molnet?

– Vi ser nya nivåer av krav på robusthet och säker överföring av data för backup, såväl som ett utökat behov av kontroll över sin data när det gäller skydd, säkerhet, hemvist och regulatorisk uppfyllnad. Denna nya nivå av krav på suveränitet och motståndskraft kan för vissa innebära ökade kostnader. Men det är inte krypteringen av data eller att ha kontroll över alla element av sin data som innebär en kostnadsökning i sig, utan hur det görs.

Varför ser vi då ökade kostnader för den här typen av moln?

– Till att börja med är det viktigt att förstå de centrala delarna av suveränitet. Det handlar om interoperabilitet, flyttbarhet, datasäkerhet, skydd och robusthet. Innan du väljer lösning måste du se över dina data och reflektera kring hur de bör skyddas och hållas robusta. Det avgör sedan om du ska välja en svensk hemvist, eller nordisk, om du vill att dina data driftas via en partner till VMware eller om datan är extra kritisk och om du i sådant fall vill drifta den i en egen dedikerad miljö.

– Resurser, infrastruktur, rum, nätverk, access och så vidare, det är där vi ser kostnaderna rinna i väg många gånger. Ökningen av kostnader handlar inte om att det är trendigt och att marknaden sätter priset, utan på grund av att kravbilden från verksamheter behöver hanteras.

Vad innebär det för molnmarknaden?

– Trenderna de senaste åren, såsom GDPR, kommer bara att fortsätta och det gäller både privat och publik sektor. Det höjer förväntningarna på vad det innebär att vara en stabil molnleverantör. Vi befinner oss i en komplex värld där många verksamheter domineras av den digitala ekonomin. Motståndskraft blir därför avgörande för ens trovärdighet.

Från VMware:s sida har ni släppt ett antal nyheter såsom Tanzu för suveräna moln, Aria med flera. Kan du säga något om vad dessa nyheter bidrar med?

– VMware har en unik position som en sorts förmedlare som kopplar samman olika delar som behöver hanteras inom ens miljö. Det vi gör med dessa nyheter är att säkerställa utvecklingsmöjligheter och kompatibilitet, samtidigt som verksamheter uppfyller högt ställda krav på suveränitet.

Allard Laurent

Laurent Allard. Head of Sovereign Cloud i EMEA på VMware.

– Det vi har annonserat kring Tanzu handlar om att säkerställa livslängden på applikationer. Om du exempelvis utvecklar en applikation för pass eller id-kort ser du kanske framför dig en livslängd på 10-15 år. Kan du föreställa dig ett kontrakt med en molnleverantör som sträcker sig över den tidsperioden? Förmodligen inte. Så redan från dag ett måste du vara förberedd på att någon gång kommer du att behöva kliva bort från den valda infrastruktur du har idag för dina applikationer. Tanzu för suveräna moln innebär att du har full kontroll och kan flytta din information fram och tillbaka mellan olika molnleverantörer och plattformar som du önskar, samtidigt som du upprätthåller kraven på skydd. 

– Aria fokuserar däremot på att säkerställa att specifika delar av din data kan leva upp till specifika krav som du har åtagit dig att uppfylla för att vara compliant. Detta innefattar till exempel att få varningar när något förändras i din miljö, så att du kan bibehålla samma grad av stabilitet rakt igenom.

Du pratar om att säkra sina data idag och imorgon, kan du förklara?

– Om man ska summera våra nyheter så handlar det om att du ska kunna välja olika molnleverantörer för olika delar av din data. Oaktat vilka val du gör idag, ska du ta höjd för att du nog inte kommer göra samma val längre fram. Med det vi presenterat tar du höjd för morgondagen redan nu och bibehåller full kontroll hela vägen.

Vad ska man tänka på i hanteringen av multipla molnmiljöer?

– Vi måste optimera plattformen, nätverken, segmenteringen, infrastrukturen och sammankopplingen av olika molnleverantörer. Det behövs specialister som kan hjälpa till med det. Vi måste erbjuda rätt verktyg för att möjliggöra decentraliserad utveckling. Vi behöver också ha en holistisk bild av alla våra data, vilket verktyg som Tanzu underlättar.

Hur ska man hantera det ökade antalet regelverk?

Tänk dig om Nato blir hackat av Ryssland och vilka konsekvenser det skulle medföra. Det sätter fingret på hur viktig frågan är.

– Vi måste inse att insatserna kring compliance kommer att kvarstå i betydelse de kommande åren, våra digitala regelverk är fortfarande unga. De bra nyheterna är att vi är en del av Europa och kan skörda frukterna av en kollektiv investering och gemensamma initiativ som Data Act. Dessa initiativ kommer att snabba på processen. Inom två år kan vi förvänta oss en rad nya regelverk och det kommer bli allt viktigare att ha en dedikerad compliance officer som jobbar med frågorna. 

– Tänk dig exempelvis om Nato blir hackat av Ryssland och vilka konsekvenser det skulle medföra. Det sätter fingret på hur viktig frågan är. Så man behöver i stort titta på fem delar för sin verksamhet: Dataelement, tillgänglighet, skydd, compliance och klassificering.

Kriget i Ukraina har ju tydliggjort vikten av flexibilitet och robusthet i sin molnmiljö. Kan du säga något om det?

– Det vi gjorde med Ukraina var en nödförflyttning, där VMware flyttade massiva arbetslaster till en publik och privat organisation som jag inte kan namnge. Genom den hybrida migreringskapaciteten hos VMware kunde vi inom ett par dagar (för de största delarna inom ett par veckor) flytta alla data och alla applikationer från sitt ursprungliga datacenter till ett annat datacenter i en trygg del av Europa. Det om något är ett kvitto på omfattningen av de stora migreringar som vi kan genomföra, och vikten av verksamheters motståndskraft.

22 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese BengtnerSäkerhet Foto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng