Digital plattform motverkar idrottsskador

Suddiga Löpare Som Precis Länmnat Startblocken

Genom att dela information med tränare och föräldrar till friidrottande ungdomar på en digital plattform, kan idrottsskador minskas avsevärt. Det visar ny studie från Linköpings universitet.

– Vi har inte undersökt mekanismen som leder till förändring men vi kan se att digital information fungerar för att förbygga skador. Om tränare och föräldrar lär sig känna igen problemen kan man också avlasta i tid. Medicinskt vet vi vad som händer i växande kroppar men att få ut informationen där den gör nytta har varit en utmaning. Plattformen kan vara en brygga, säger Jenny Jacobsson, sjukgymnast och gästforskare vid Athletcis Research Center vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande.

Plattformen innehåller information om hur kroppar växer och utvecklas hos ungdomar mellan 12 och 15 år gamla. Informationen riktar sig till föräldrar och tränare och syftet är att förebygga skador.

Idéen kommer från att Jenny Jacobsson noterade att många av de som drabbas av skador i sin proffskarriär, ofta har dragits med skador i sin ungdom.

– Inför OS 2008 i Beijing kunde vi se att det var mycket skador i landslagstruppen och då började vi fundera på varför. Det fanns då ingen kartläggning av skador inom friidrott. Men vi ville veta vad som händer bland våra elitsatsande ungdomar 16 år och uppåt i vuxen elit, säger Jenny Jacobsson.

För att ta reda på om den digitala plattformen skulle vara behjälplig tog man kontakt med 21 friidrottsklubbar där utövare mellan 12 och 15 år delades in i två grupper. Den ena gruppens föräldrar och tränare fick ta del av plattformen och fick löpande påminnelser om att gå in och läsa på den.

Resultatet av denna studie blev att skadeantalet var signifikant lägre och dessutom tog det dubbelt så lång tid innan första skadan uppstod.

Den digitala hälsoplattformen

Den digital hälsoplattformen som testades i studien heter friskfriidrott.se och riktar sig främst till ungdomstränare och föräldrar med aktiva i åldern 12–15 år. Mer information för fler åldrar och idrotter har utvecklats. Under studiens varaktighet var plattformen låst för utomstående. Nu är den öppen för alla. Mer information finns på friskfriidrott.se.

Källa: Linköpings universitet

14 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng