Socialstyrelsen tänker om – annonserar nu på Tiktok

Socialstyrelsen Och Tiktok; Kina, Säkerhet, Beijmo

Så sent som i december bedömde Socialstyrelsen att ens egna kanaler gjorde mest nytta för att motverka desinformation och ryktesspridning. Men nu har myndigheten börjat annonsera på Tiktok. I ett mejl till Voister skriver man att nyttan med att gå via appen överväger riskerna.

– Det är en avvägning vilka plattformar vi ska vara ute på. Vi ser att vi gör bäst nytta i att använda vår egen kanal genom att vara en kunskapsförmedlare och jobba med att andra ska kunna vidareförmedla vårt faktaunderlag och vår kunskap. Just nu tycker vi att det är där vi gör bäst nytta och att det blir mest seriöst för oss.

Den lägesbeskrivningen gav Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen, till SVT i början av december förra året.

Kunskapsförmedlingen Annika Öquist avser är att söka motverka de rykten som spridits på bland annat arabisktalande sociala medier med start runt december 2021, som exempelvis säger att socialtjänst, med stöd av LVU, har omhändertagit svenska medborgares barn från föräldrar.

Nu på Tiktok via mediebyrå

Men nu har myndigheten fattat beslut om att under februari påbörja en kampanj med hjälp av en extern leverantör som innefattar annonsering av webbplatsen Koll på soc i flera sociala medier. Koll på soc innehåller information och filmer på flera språk och kampanjen riktar sig till barn mellan 12 och 16 år.

Vår slutsats är att nyttan överväger riskerna i det här fallet.

Linda Corsvall, Socialstyrelsen

– Den felaktiga information som sprids om socialtjänsten har lett till att vi ser att behovet av rätt information är ännu större än tidigare. Vi ser att Tiktok tillsammans med Youtube, Snapchat och Instagram är bland de vanligaste sociala medierna för barn och unga idag. Vi ser också att behovet av information om socialtjänstens arbete är stort. Om vi vill nå barn och unga med denna information är det där vi behöver befinna oss, och på det här sättet vill vi att de hittar in till vår webbplats Koll på soc där korrekt information finns. Vi hittar nu en bra väg fram genom att via annonser nå ut med korrekt fakta till barn och ungdomar, skriver kommunikationsdirektör Linda Corsvall i ett mejl till Voister.

Ser ni några säkerhetsrisker med att länka från Tiktok in till era webbplatser? 

– Det är viktigt att nämna att vår kampanj består av ett mindre antal annonser. Det finns inte heller möjlighet till att kommentera på våra annonser på Tiktok eller de andra sociala medierna. Vi har valt att stänga av kommentarsfälten för att minimera risken att barn och unga skulle dela med sig av känsliga uppgifter.

Socialstyrelsen gör rätt

Digitaliseringsexperten Mattias Beijmo tycker att Socialtjänsten gör rätt som försöker motverka desinformation på den plattform som målgruppen håller till på.

– Det finns visst stöd i forskningen att det får effekt att gå ut med ett ”motnarrativ” i samma kanaler som rykten och desinformation sprids. Det är inget kontroversiellt att Socialstyrelsen ger uppdrag till en mediebyrå att annonsera på det här sättet. Det kan vara en strategi som fler kan anamma, säger han.  

Att ha appen vs. annonsera via appen

Enligt Mattias Beijmo behöver det nödvändigtvis inte vara riskfyllt eller farligt att använda en app som Tiktok. Vad som däremot är problematiskt, menar han, är när myndighetsutövare, som exempelvis poliser, har appen installerad på sin telefon eftersom denna så kallade metadata, om var du befinner dig och när, och var du befinner dig relativt andra i din verksamhet, skulle kunna spåras av utländska underrättelsetjänster.

Mattias Beijmo

Mattias Beijmo. Foto: Lisa Mattisson/Volante

– Det finns alltså en skillnad i själva användningen av Tiktok och att ha appen på en telefon. Detta gäller för övrigt för de amerikanska sociala medierna också. Därför tycker jag, som jag har sagt tidigare, att den som arbetar i någon som helst skyddsvärd befattning inte ska ha Tiktok eller någon annan sociala medie-app i sin telefon. Även om jag naturligtvis tycker att vi har en helt annan bild med avseende på hot gentemot Kina än USA.  

Nytta överväger risker

När TV4 i december 2022 granskade vilka myndigheter som tillåter eller inte tillåter sina anställda att installera Tiktok på sin tjänstetelefon, på grund av risker med att känslig information läcker till kinesiska staten, var Socialstyrelsen en av de myndigheter som svarade att Tiktok är ”svartlistad”.

Och det är ett beslut som fortfarande gäller.

– Vi står kvar vid beslutet att medarbetare inte ska kunna installera appen på sina arbetstelefoner då vi ser att det utgör en säkerhetsrisk. I kampanjen tar vi hjälp av en extern leverantör för att genomföra annonseringen så att våra medarbetare inte behöver hantera applikationen. Vi är medvetna om riskerna som förknippas med närvaro på Tiktok och har gjort en analys av dessa risker. Det är också därför vi har valt annonsering i stället för att starta ett eget konto. Samtidigt ser vi att behovet av information om socialtjänstens arbete är stort, särskilt nu när desinformation och falsk fakta sprids just på Tiktok, vilket också varit grunden för vårt beslut om en annonsering. Vår slutsats är att nyttan överväger riskerna i det här fallet, säger Linda Corsvall till Voister.

15 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock, Mostphotos, Lisa Mattisson/Volante

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng