Så bra är svenska rektorer i digitaliseringsarbetet

Barn I Skolan Med Platta; Anna Åkerfeldt, Digitalisering I Skolan

Enligt en ny rapport från Swedish Edtest anser sig sju av tio rektorer i hög grad leda och organisera det digitala utvecklingsarbetet på sina skolor. Till Voister säger rapportförfattaren Anna Åkerfeldt att resultatet innebär goda förutsättningar för skapa nytt, relevant stöd i skolans digitaliseringsarbete, eftersom rektorn har en nyckelroll som länken mellan lärare och förvaltning.

– Rektorerna är en viktig länk mellan lärarna och förvaltning och deras kompetens att leda arbetet med att välja och värdera digitala lärresurser är avgörande, säger Anna Åkerfeldt, forskare och metodutvecklare för Swedish Edtest och huvudförfattare till rapporten Rektorers uppfattning om digitaliseringen i skolan, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten anser sig en majoritet av rektorerna vara bra på att organisera det strategiska arbetet runt digitalisering, och många rektorer menar att digitaliseringen är en självklar del i skolan. Till Voister skriver Anna Åkerfeldt att hon tycker att detta tyder på att rektorerna är väl insatta i digitaliseringsarbetet i sina skolor.

– De har processer på plats gällande att välja och värdet digitala lärresurser. Att starta vårt arbete med dessa utgångspunkter innebär goda förutsättningar för Swedish Edtest att skapa stöd för rektorerna som är relevant.  Det som också sticker ut är att vi inte kan se några skillnader mellan storlek på skolan gällande digitaliseringen i undersökningen. Detta behöver dock undersökas vidare, säger hon.

Utmaningar kvarstår

Samtidigt som många alltså verkar hantera den digitala omställningen bra, tycker en av fem rektorer att deras kompetens är för låg på området.

En annan utmaning handlar om införandet av ny teknik, vilket två av tre rektorer skriver under på, och att det finns ett glapp mellan hur lärare, rektorer och den centrala förvaltningen anser att inköpen ska gå till. I dessa frågor efterlyser rektorerna därför mer stöd och samarbete.

Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfeldt i Studio Voister.

– Vad som vi behöver gräva vidare i är hur processerna ser ut och hur rektorer arbetar med delaktighet gällande sin egna roll som rektor, men även lärarens roll. Swedish Edtest skulle vilja vara en nod som bidrar till ökad kunskap och sprida exempel på hur man som rektor kan etablera och utveckla arbetsprocesser för att välja och värdera digitala lärresurser. Rektorn har en nyckelroll i att vara länken mellan lärarna och förvaltning, säger Anna Åkerfeldt till Voister.

Oro över strategi-paus

Också Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och delaktig i Swedish Edtest, gläds över resultatet i rapporten. Men hon är samtidigt orolig över utvecklingen om politiken inte fortsätter att driva frågan.

– När skolministern nu går ut och vill “pausa” den kommande strategin riskerar vi ett vakuum i skolornas arbete och då framför allt för skolor där man ännu inte kommit till den fas där digitalisering är en självklar del i det systematiska kvalitetsarbetet, där analogt och digitalt inte är motsatser utan kompletterar varandra och fokus är på kvalitativ undervisning, säger hon i ett pressmeddelande.

Källa: Swedish Edtech Industry

10 februari 2023Uppdaterad 10 april 2024Reporter Tim Lefflerdigitalisering i skolanFoto Adobestock, Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng