Programmet Sweden Flex ska ställa om vårt energisystem

Vindkraft Norra Sverige

Foto: Adobestock

För att lyckas med klimatomställningen är en omställning av energisystemet central. Därför har Linköpings universitet, Power Circle och Sustainable Innovation tillsammans blivit beviljade medel för att skapa nya tjänster till innovationsprogrammet Sweden Flex. 

Samhället blir allt mer beroende av el, och elbehovet i Sverige förväntas dubbleras fram till 2045. En snabb, hållbar och resurseffektiv omställning av elsystemet är därför kritiskt för att lösa utmaningarna med bland annat produktion och konsumtion. 

För industri, samhälle och transportsektor är det vitalt att energisystemet levererar el under alla timmar på året utan avbrott. Därmed är flexibilitet viktigt, annars kan framtidens elsystem överdimensioneras och leda till onödiga investeringar i både produktionskapacitet och elnät.

Sustainable Innovation, Power Circle och Linköpings universitet har nu fått medel till en förstudie där målet är att skapa ett nytt strategiskt innovationsprogram: Sweden Flex.

 Här ser vi en stor potential till resurseffektivisering av hela energisystemet, och en möjlighet att snabbare nå samhällets klimatmål. Vi är därför väldigt glada över att få chansen att utveckla ett av framtidens strategiska innovationsprogram, säger Lina Groth, projektledare på Sustainable Innovation.

Digitaliseringen påskyndar utvecklingen

Energisystemet står inför ett paradigmskifte i och med den snabba digitaliseringen samt utvecklingen inom exempelvis energilager.

Vi vill accelerera utvecklingen, och skapa bättre förutsättningar för implementeringen av ny teknik. Genom denna satsning kan vi kraftsamla kring viktiga frågor för elsystemet samtidigt som vi skapar innovationer av världsklass, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Och Linköpings universitet välkomnar fler aktörer att delta i arbetet. 

– Vi kommer att samla aktörer från industri, näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera utmaningar, nya möjligheter, policyfrågor och framtida projekt. Både svenska och internationella aktörer är välkomna att delta, säger Louise Ödlund, professor i energisystem vid Linköpings universitet.

15 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonenergikris

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng