Privat 5G-nät och AI för effektivare sågverk på Fiskarheden

Fiskarheden Sågverk

Foto: Fiskarheden

Sågverket Fiskarhedens Trävaru AB satsar på ett privat 5G-nät och AI. 5G-nätet ska förbättra kvaliteten och minska latensen, medan AI ökar tillgängligheten genom att bland annat identifiera stockar och upptäcka maskinfel tidigare. Dessutom ökar hållbarheten.

Vi är ett av Europas modernaste sågverk och genom att implementera ett 5G-nät ser vi fram emot att ta ytterligare ett steg. Tiden är mogen för ett privat 5G-nätverk som grund för vårt industriella företagsnätverk, och detta kan öka vår kvalitet ytterligare, säger Jugås Sven-Erik Andersson, CIO på Fiskarheden.

Med Fiskarhedens eget 5G-nät äger man sin egen frekvens och ingen kan störa på företagets område.

5G-tekniken är också bättre lämpad för dataöverföring än ett wifi-nät. I och med att vi äger frekvensen kan vi sätta upp flera antenner som kommunicerar med varandra, och själva överlämningen sker väldigt snabbt. Vi får en låg latens.

En annan fördel är att 5G hör genom brus. Fastän det är en hög brusnivå kan man få ut data.

Varje stock har ett eget ID

Det nya 5G-nätet ska bland annat hjälpa Fiskarhedens Trävaru i arbetet med att nå spårbarhet i alla led, från att de avverkar skogen till att kunden får sina sågade brädor i ett paket.

Målet är att de ska kunna säga till kunden från vilket område i skogen som trädet är avverkat. För att lösa det gäller det att veta exakt var de har lagt varje stock, och därmed är varje stock röntgad i 3D-bilder. Detta sker på alla cirka fyra-fem miljoner stockar som går in och ut varje år.

Vi beräknar varje stock, var en kvist sitter och andra parametrar. Varje stock får ett fingerprint, ett ID, så att vi har koll på dem. När varje stock sedan plockas in i sågen identifieras stocken med fingerprintet och vrids in på millimetern, så att det blir så lite kvist eller så rak kvist som möjligt, exempelvis.

För att hålla koll på alla miljoner stockar så delar man in dem i stora områden, som kallas vältor. Här vill man veta i vilken välta som man lagt vilken stock. Därför är det viktigt att trucken är uppkopplad och har rätt information med sig när den åker.

När virket sedan torkats och justerats i någon vecka, och det snart är dags att skeppa iväg det, kommer Golden Eye in i bilden.

Golden Eye är AI-kameror som jämför mot olika sågresultat och försöker identifiera plankan eller brädan som kommer. Det gör den genom att titta på kvistarna. Genom att veta vilket paket av stockar som plankan kommer ifrån blir sökningen enklare. Genom det här arbetet är vårt mål att på sikt kunna tala om för kunden att innehållet i paketet kommer från de här specifika delarna av skogen.

Tillgänglighet med AI

Sågverksindustrin är också en industri som i hög grad handlar om tillgänglighet. Avbrott kostar pengar. Här ser Jugås Sven-Erik Andersson en framtida möjlighet att med 5G sätta upp små sensorer på motorer i industrin och på så sätt tidigare kunna förutse stopp.

Sven Erik Jugås Andersson

Jugås Sven-Erik Andersson, CIO på Fiskarheden.

Och vad gäller just tillgänglighet gör redan AI daglig nytta.

Vi installerade en AI-teknik i själva sågintaget där stockarna kommer upp innan de går in i sågen. Där kunde en stock hamna snett eller ligga fel. Men med hjälp av kameror och AI identifierar vi felet tidigt och AI:n stoppar maskinen direkt. På så sätt blir det inte några större trassel som kan ta timmar att åtgärda.

Den AI:n kostade oss 300 000 kronor att få ihop och igång, men endast genom minskade stoppkostnader tjänade vi igen de pengarna på tre-fyra månader. Nu ser vi över ytterligare platser där vi ska göra motsvarande implementationer.

Varför är det så viktigt för er att ligga långt fram digitalt?

Det har med kvalitet, spårbarhet och hållbarhet att göra. Vi jobbar väldigt mycket med export och de länder som köper av oss pratar om vår kvalitet, att vi sorterar noga. Exempelvis har vi japanska kunder som är väldigt noggranna. Varje millimeter vi vrider in stocken rätt genererar pengar för oss, men också kvalitet.

 Digitalisering gör det även lättare för oss att frekvent följa våra transporter och försöka minimera vår miljöpåverkan, vilket är jätteviktigt nu och i framtiden, avslutar Jugås Sven-Erik Andersson.

14 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonAI, 5G

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng