Ny svensk forskning: AI analyserar cellrörelser

Blåa Celler

Mikroskopillustration av mänskliga celler.

Med hjälp av AI har nu forskare kunnat analysera de stora mängder data som samlas in när celler filmas över tid, och kan lättare skaffa sig en överblick av deras rörelser. Metoden skulle bland annat kunna underlätta utvecklingen av cancermedicin.

– Under de senaste två decennierna har optisk mikroskopi genomgått en kraftig utveckling. Det gör det möjligt för oss att studera biologiskt liv in i minsta detalj i både rum och tid. Levande materia rör sig i alla möjliga riktningar och i olika hastighet, säger Jesús Pineda, doktorand vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln i Nature Machine Intelligence, i ett pressmeddelande.

Enligt forskarna är en kartläggning av hur celler rör sig och beter sig vid olika scenarier viktigt för att utveckla ny teknik och behandlingar inom medicin. Men idag samlas så mycket data in att det i stort sett är omöjligt för en människa att analysera allt.

Neuralt nätverk och grateorin

Men med hjälp av ett neuralt nätverk som tar hjälp av den så kallade grafteorin, som är en matematisk struktur som används för att beskriva relationer mellan olika partiklar, blir det för forskarna att få en överblick.

Samma metod används redan av läkemedelsföretag i sin forsknings- och utvecklingsprocess.

– AI-metoden använder informationen i grafen för att anpassa sig till olika situationer och kan lösa flera uppgifter i olika experiment. Till exempel kan vår AI rekonstruera vägen som enskilda celler eller molekyler tar när de rör sig för att uppnå en viss biologisk funktion. Det gör att forskare kan testa effektiviteten hos olika läkemedel och se hur väl de fungerar som potentiella behandlingar för cancer, säger Jesús Pineda.

Neurala nätverk

Neurala nätverk lär sig hämta just den information som en forskare vill ha från en bild, genom att använda självövervakat lärande. Verktyget förenklar analysprocessen och gör det möjligt att snabbt få ut mycket och detaljerad information från de dataspäckade filmerna.

Källa: Göteborgs universitet

Källa: Göteborgs universitet

16 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerforskningFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng