Ny rapport till regeringen: förbättra uppkopplingen på tågen

Kvinna På Tåg Sne Över Uppkopplingen I Sin Telefon

Post- och telestyrelsen har lämnat in ett förslag till regeringen om hur en tydlig politisk, inriktning för bättre uppkoppling i tågtrafiken skulle gynna alla involverade aktörer, och slutligen resenärerna.

– En tydligare politisk inriktning underlättar för alla aktörer att gå i takt mot en gemensam målsättning. Det ger också marknadsaktörer förutsägbarhet vilket är en nyckelfaktor för att kunna investera i infrastruktur, säger Robert Liljeström, näringspolitisk expert på Techsverige, i ett pressmeddelande.

En av utmaningarna med att förbättra internetuppkopplingen för alla tågresenärer är enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen att så många aktörer behöver samverka.

Styrning, täckning, samordning

Utöver en bättre styrning och samverkan föreslår PTS i rapporten Bättre mobil uppkoppling för tågresenärer i hela Sverige, som nu har lämnats in till regeringen, också att Trafikverket ska ta en aktiv roll i arbetet med att försöka förbättra täckningen och kapaciteten i bland annat tunnlar.

PTS vill också att Trafikverket utreder hur den egna infrastrukturen ska kunna användas av andra aktörer för en bättre utbyggnad av mobiltäckningen.

– Vår förhoppning är nu att regeringen tar rapporten vidare så fort som möjligt. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet och tillsammans kunna bidra till att Sveriges tågresenärer kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter på sina resor, säger Lina Lagerroth, näringspolitisk expert på Tågföretagen.

Källa: Tågföretagen

17 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng