It-chefen: Detta är våra utmaningar som liten kommun

Skylt Skinnskattebergs Kommun; It, Digitalisering, Utmaningar

Med sina knappt 4 500 invånare är det svårt för Skinnskatteberg att satsa som en storstad. Foto: Mostphotos

Skinnskatteberg har precis implementerat Microsoft 365 och blickar nu mot att digitalisera några av kommunens processer. I detta skulle it-chef Stefan Ryman uppskatta mer konkret styrning från staten för att hjälpa mindre kommuner, som idag ofta måste betala lika mycket för nya, smarta tjänster som större kommuner gör.

– För oss, som för många andra, ligger säkerhet högt på agendan. Vi har precis gått i mål med tvåfaktorsautentisering och implementering av Microsoft 365, och uppdaterar parallellt våra säkerhetssystem så att de kan hantera all ny data som uppstår i takt med digitaliseringen. Att få detta på plats har varit en utmaning som liten kommun, säger Stefan Ryman, it-chef, Skinnskattebergs kommun.

Skinnskatteberg är en tätort i Västmanland drygt fem mil nordväst om Västerås, och kommunen som helhet har en befolkning på knappt 4 500 invånare.

Utmaningar som liten kommun

Och det är just i kraft av att vara en liten kommun som Stefan Ryman ser de största utmaningarna. Han tror att mindre kommuner generellt skulle behöva mer stöttning när det kommer till digitaliseringsfrågan.

– Det kostar i stort sett lika mycket för oss att sätta upp en digital process, som för en stor stad som Västerås. Det är väldigt betungande ekonomiskt. Samtidigt vill mindre kommuner kunna erbjuda digitala tjänster för sina invånare. Jag tycker det vore rimligt med något slags fördelningsnyckel.

Digitala processer på gång

När det kommer till digitala processer är Skinnskatteberg färd med att planera för potentiellt införande av bland annat digitalt bygglov och en digital variant av barnomsorgskön.

Men Stefan Ryman understryker att även om dessa processer kommer vara digitala för invånaren, handlar det inte om en sömlös tjänst där allt på ”baksidan” är automatiserat. Det är snarare så att det skapas en pdf-fil som kommunens medarbetare måste hantera, ungefär som bygglovshanteringar alltid har hanterats när de inkommit i pappersform.

Skillnaden nu är att det är papper i en dator istället, vilket trots allt kommer att spara tid både för invånare och medarbetare på kommunen.

– Där finns ingen koppling mellan verksamhetssystemen och bygglovsansökningar. Att få till den sömlösa kedjan är en jätteutmaning och skulle i dagens läge inte vara lönsamt för oss. Vi har en bit att gå för att ändra de här bakomliggande processerna, och det krävs att fler enheter än enbart it engageras i ett sådant arbete. Det finns till exempel öppen källkod som man kan använda för att bygga digitalt, men de API:er som behövs måste vi köpa in.  

Stefan Ryman, It Chef, Skinnskattebergs Kommun1

Stefan Ryman, it-chef, Skinnskattebergs kommun.

Kommunsamarbete viktigt

För att kunna etablera en effektivare it-drift tror Stefan Ryman ”stenhårt” på att samarbeta med andra kommuner med liknande utmaningar, för att kunna ta draghjälp av varandra.

– Vi har på gång ett samarbete med Fagersta och ska försöka träffa andra små kommuner.

Vill ha raka direktiv

Enligt Stefan Ryman hade det underlättat om staten kunde hjälpa till, i alla fall när det kommer till att sätta rakare direktiv.

– Hur bör en kommunplattform se ut, till exempel? Idag vet man inte det. Vissa kör Teams, andra tror att det är förbjudet. Det är lätt att känna sig gisslantagen. Det hämmar processerna, och hindrar oss från att komma vidare i vissa delar. Här tycker jag att staten och andra relevanta myndigheter gott kunde vara tydligare och minska antalet, i mitt tycke, ganska vaga formuleringar som det ofta rör sig om, säger han.

3 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos, Privat

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng