"Investeringar i e-scooterbolag är ett exempel på greenwashing"

Daniel Valenzuela, World Fund. Foto: Fredrik Kron/Voister

Europa har fantastiska förutsättningar att satsa på ny grön teknik. Vi har framgångsrika universitet, framåtlutande entreprenörer och ligger i framkant på många områden. Men då krävs ett evidensbaserat, gemensamt språk som investerare kan använda för att motverka och undvika så kallad greenwashing. Det menar Daniel Valenzuela, Head of Investor Relations and Impact, World Fund.

– Vi är en investeringsfond med fokus på klimatteknik. Det betyder att vi tar in pengar från våra investerare och för dessa vidare till start-ups som arbetar med klimatteknik, som vi i vårt fall definierar som lösningar som har potentialen att undvika 100 megaton eller mer av årliga emissioner till år 2040. Det är med andra ord ett ganska ett ganska högt mål som man måste ha, och det är dessa nya företag vi vill investera i eftersom vi tror att de kommer att vara viktiga för vår klimatomställning. Och det är också så vi skapar värde för våra investerare, säger Daniel Valenzuela, Head of Investor Relations and Impact, World Fund.

Vilken tror du är den största potentialen i just europeisk klimatteknik?

– Den europeiska marknaden är intressant eftersom Europa globalt ses som den ledande kontinenten på klimatområdet. Vi har mycket kompetens och mycket pengar som investerats på vår europeiska marknad. Dessutom finns här många tidigare ledare och grundare av otroligt framgångsrika startups, som nu vänder sig till klimatområdet för att investera sina pengar. Det finns verkligen en passion för detta.

– Jag kan också nämna Europas fantastiska universitet där vi ser hur lösningar har utvecklats under decennier nu når marknaden, vilket också är spännande.

Vi hör mycket om greenwashing (grönmålning/gröntvättning). Vad innebär det för dig och hur ska vi tackla det?

– Jag skulle definiera det som när någon påstår sig vara hållbar utan att kunna backa upp dessa påståenden på ett substantiellt och meningsfullt sätt. Det finns förstås exempel på stora organisationer som skyltar med att man donerar pengar, men det handlar om minimala summor av omsättningen som går till hållbarhetsåtgärder, vilket trots allt gör att man inte är hållbar.

– Vi ser också detta bland investerare som inte kontrollerar att det är hållbara projekt man går in i. Ett exempel är alla investeringar i e-scooterföretag. Vi ser dessa scootrar överallt, och de har i ett flertal studier visat sig försämra klimatet på planeten snarare än förbättra det. Ett huvudsaklig skäl till det, är att de inte ersätter bilar utan blir istället ett komplement till att gå eller cykla.

Hur kan vi minska grönmålningsproblematiken?

– Vi måste titta på vetenskapliga bevis och vi behöver verktyg, ett slags gemensamt språk, som investerare kan använda för att prata om riktiga klimatavtryck. Därför har vi ingått i ett partnerskap med Project Frame där vi tillsammans med andra investerare försöker sätta en standard om hur vi kan titta på utsläpp, mäta konstaterade undvikta utsläpp, projicerade undvikta utsläpp, med mera. Det här är ett område där vi måste hålla varandra ansvariga och skapa en marknadsdynamik så att vi får ett evidensbaserat race mot minska koldioxidutsläppen, säger Daniel Valenzuela.

10 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerhållbarhetFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng