Europaparlamentet ratar förslaget på nytt dataavtal för USA/EU

Usaflagga Och Euflagga

Europaparlamentets kommitté yrkar nu på att Europakommissionen inte ska anta det uppritade förslaget på nytt datasekretessramavtal mellan EU och USA. Anledningen är att förslaget på nytt ramverk inte lever upp till EU:s krav på nivå av dataskydd.

Det nya dataavtalet mellan EU och USA har varit efterlängtat på många håll. Men nu flaggar Europaparlamentets utsedda kommitté för att förslaget som hamnat på Europakommissionens bord inte håller måttet.

Kommittén lyfter fram ett antal tveksamma punkter i avtalet; däribland att principer om balansen mellan skydd för uppgifter och behov, och nödvändigheten av att behandla dem och förutsättningarna för det, tolkas olika under amerikansk och europeisk lag. Det finns också brister i transparensen, relaterat till att ramverket inte godkänner att beslut som fattas av Data Protection Review Court, DPRC, offentliggörs och går att överklaga. Dessutom menar utskottet att det faktum att USA inte har en statlig dataskyddsförordning på plats är problematiskt.
 
Parlamentets fullständiga beslut i frågan är att vänta inom ett par månader, men i nuläget råder arbetsgruppen alltså ”att inte anta något nytt beslut om lämplighet i förhållande till USA, såvida inte meningsfulla reformer införs, i synnerhet för nationell säkerhet och underrättelseändamål”. 

Voister har varit i kontakt med SKR som meddelar att man nu behöver analysera Europaparlamentets uttalande och processen framåt.

 
Källa: National Law Review 

16 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese BengtnermolnjuridikFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng