EU beslutar: Samhällsviktiga data ska vara öppna och gratis

EU Öppna Data

Foto: Adobestock

Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data, beslutar nu EU-kommissionen. Alla medlemsländer har 16 månader på sig att implementera beslutet.

EU-kommissionens dom innebär att data som är särskilt värdefulla för samhället ska vara tillgängliga gratis, i maskinläsbart format och via API:er. Samhällsnyttan av fria offentliga data i Sverige har värderats till 10-21 miljarder kronor per år. 

Beslutet innebär bland annat att tidigare avgiftsbelagda data hos Bolagsverket om företag, exempelvis adresser och årsredovisningar, blir kostnadsfria. 

– Vi har sett fram emot detta förväntade beslut. När vår information blir öppen och tillgänglig för alla blir det exempelvis lättare att utveckla nya tjänster till nytta för samhället, säger Dani Dawoodson, chef för infrastrukturtjänster och informationsförsörjningsavdelningen på Bolagsverket, och fortsätter:

– Inom kategorin företag är det främst data från Bolagsverket som berörs, men även statistikmyndigheten SCB har vissa data i kategorin. Vi arbetar därför tillsammans med dem för att skapa en enkel ingång och åtkomst för kunderna via ett och samma gränssnitt. Samhällsvinsterna i spåren av denna förändring väntas bli omfattande.

Lantmäteriets data öppnas upp 

Samma sak gäller kartor, uppgifter om fastighetsgränser, byggnader och annan fastighetsdata som Lantmäteriet tillhandahåller. 

– Beslutet är efterlängtat, vi har länge arbetat för att vår data ska vara fri och tillgänglig för så många som möjligt. När Lantmäteriets geografiska information blir fritt tillgänglig blir det billigare, enklare och effektivare att utveckla framtidens samhälle, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet. 

"Svenska regeringar har inte tagit öppna data på allvar"

Fredrik Sand, näringspolitisk expert, kommenterar på LinkedIn nyttan med att tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata och flygbilder nu blir öppna och kostnadsfria.

– Geodatan kan användas för räddningstjänst, bygg- och samhällsplanering, skogs- och jordbruk. Framför allt blir det lättare för entreprenörer och de som har nya idéer om hur geografiska data kan användas för AI och smarta tjänster. 

– Flera tidigare regeringar har haft målet att Sverige ska vara ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I det här fallet har det mest varit en tom fras. Vi får vänta till Bryssel säger till på skarpen. Regeringar av alla färger har i tjugo år haft svårt att ta frågan om öppna data på allvar. Låt oss hoppas att den här regeringen nu tar chansen att visa handlingskraft. Något alternativ finns rimligen inte på kartan. 

Alla EU-länder har nu 16 månader på sig att implementera beslutet. Förordningen träder nämligen i kraft 9 februari 2023 och börjar tillämpas 9 juni 2024.

Källa: Bolagsverket, Lantmäteriet

2 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit. öppna data

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng