Ett smartare Småland när höglandskommuner samarbetar

Småländska Höglandet Och Nässjö C

Foto: Mostphotos

Nässjö och Aneby har tillsammans med tre andra kommuner en gemensam it-avdelning: Höglandets IT. Även om samarbetet innebär utmaningar, leder den ökade jämlikheten till en stor vinst. Nu siktar Höglandets IT på att öka automatiseringen, flytta fokus från förvaltning till utveckling, och inrätta en specifik digitaliseringsavdelning. 

Nässjö och Aneby kommun ingår tillsammans med Vetlanda, Sävsjö och Eksjö i Höglandsförbundet. De fem kommunerna i förbundet har även en gemensam it-avdelning: Höglandets IT.

Detta är ett samarbete som genererar en hel del fördelar, menar Dejan Nedic, digitaliseringsstrateg i Nässjö kommun.

Det blir en effektivare it-avdelning och vi får vissa storfördelar gällande exempelvis drift. När flera mindre kommuner går ihop kan man säga att vi får en stor kommuns muskler.

Något som Toni Subotin, digitaliseringsstrateg i Aneby kommun, håller med om. Bland annat blir det lättare att dela med sig av information mellan kommunerna.

Olika kommuner i olika storlekar har ändå ofta liknande behov, och om någon tar fram en ny tjänst kan den nu komma fler till dels. Oavsett om en näringsidkare eller någon verksam inom skolan eller idrotten bor i Aneby eller Nässjö kan medborgaren få samma kvalitet. Det är en av stormuskelsfördelarna.

Det finns dock även vissa utmaningar med det gemensamma.

 Den största utmaningen är att vi är fem kommuner med fem olika politiska ledningar och fem grupper av tjänstemän. Alla vill åt samma håll men hur det ska gå till är inte alltid så lätt. Alla har olika förutsättningar och olika storlek. Här gäller det att hitta gemensamma nämnare och en grund att stå på, säger Toni Subotin.

Från förvaltning till utveckling

Nu arbetar förbundet och de olika kommunerna bland annat med att flytta fokus från förvaltning till utveckling.

 Automatisering, IoT och att bli mer datadrivna står högt på vår agenda, men det finns fortsatt ett gammalt dataarv och en stor teknisk skuld att ta hand om där vi sitter inlåsta i vissa stora, jobbiga system, säger Dejan Nedic.

För att se vilka flaskhalsar som kommunerna har och mäta den digitala mognadsgraden använder Höglandsförbundet verktyget Dimios, Vid den senaste mätningen såg man ett behov av att öka den digitala kompetensen på chefsbefattningar i de olika kommunerna, vilket resulterade i diverse utbildningar.

Nu har politiker och andra chefer inom kommunerna utbildats inom digitalisering och informationssäkerhet, vilket inte minst i tider som dessa är ett väldigt viktigt område, säger Toni Subotin.

Hur har Höglandsförbundet och de fem kommunerna utvecklats vidare om tre år?

Då har vi en specificerad digitaliseringsavdelning under Höglandsförbundet. It-avdelningen sysslar fortfarande med förvaltning, men digitaliseringsavdelningen sitter på de kompetenser som krävs inom just digitalisering. Det kommer finnas en dialog mellan de båda men en tydligare skiljelinje i vilka uppgifter de utför. Digitaliseringsavdelningen ska inte fundera så mycket vad de ska köpa härnäst, utan snarare se över vilka behov som finns och som kommer finnas framåt, säger Dejan Nedic, och Toni Subotin fortsätter.

Vi kommer även att ha automatiserat många administrativa processer som sköts manuellt idag. Jag ser också att vi blandar in mer extern kompetens vid digitaliseringsprojekt, exempelvis från medborgare som är duktiga inom vissa specifika områden.

27 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng