Diggs uppmaning till regeringen: Utred obligatorisk e-faktura

Kvinna Sitter Med Fakturor, Mobil Och Kort

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) vill att regeringen undersöker förutsättningarna för att göra det obligatoriskt för offentlig förvaltning och företag att använda e-faktura. 

– Offentlig förvaltning måste bli mycket bättre på att erbjuda e-faktura till sina företagskunder. Det är inte rimligt att enbart företag ska ha det här kravet på sig. Alla bör bidra till en mer enhetlig nationell e-fakturalösning, säger Anderz Petersson, i ett pressmeddelande.

Digg har skickat in en så kallad hemställan till regeringen, och har också Bolagsverket och Skatteverket bakom sig.

Sedan tidigare finns det ett lagkrav på e-fakturor mellan statliga myndigheter, men Digg vill nu att detta krav även ska gälla företag och utgående fakturering mellan företag och offentlig förvaltning.

– EU-kommissionen har lämnat ett förslag, VAT in the digital age (ViDA), om ändring av momsdirektivet. Om det antas så blir det obligatoriskt med e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU. Att då ha en nationell lösning som inte styr mot e-faktura är ineffektivt. Samtidigt tror vi att det behövs ett lagkrav för att styra mot e-faktura eftersom det tar för lång tid att effektivisera dessa processer på frivillig grund, säger Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg.

Om e-faktura

En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En pdf-faktura anses därmed inte vara en elektronisk faktura. Inom offentlig sektor är det som huvudregel formatet Peppol BIS 3 som gäller för e-faktura.

Källa: Digg

Källa: Digg

9 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdiggFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng