Digg satsar på öppna-dataambassadörer

Tre Händer Tar Paj; Digg, Öppna Data, Datadelning

Digg vill med ett nytt program för dataambassadörer stötta offentlig sektor i arbetet med datadelning. Programmet vänder sig till personer inom offentlig verksamhet som vill lära sig mer om öppna data.

– Vi har sett att det finns ett stort behov av att få ett mer praktiskt stöd, bland annat i form av att ta del av färdigt presentationsmaterial. Många är osäkra på området och har ont om tid att ta fram eget material. Nu kan du som dataambassadör använda Diggs material som en del i ditt eget utbildningsmaterial vilket gör att startsträckan för att komma igång blir kortare, säger Josefin Lassinantti, specialist öppna data på Digg.

Stärka kompetensen

För att stärka kompetensen inom offentlig sektor inom datadelning och öppna data startar Digg sitt dataambassadörsprogram. Programmet är en digital utbildning baserad på självstudier och med fokus på att klargöra grundläggande processer och begrepp, och koppla dessa till den öppna datalagen.

Utbildningen vänder sig till den som arbetar operativt med öppna data och datadelning, och förhoppningen är att den ska bidra till förståelse och fungera som ett startskott för verksamheter som vill komma igång i sitt arbete med exempelvis datadelning. Den så kallade dataambassadören förväntas därefter höja kompetensen i sin egen organisation.  

Fler utbildningar planeras

Förhoppningen på sikt är dessutom att fler och andra roller, som underleverantörer, jurister och strateger, ska kunna ta del av liknande utbildningar framöver.

– I regeringsuppdraget för kompetensförsörjning och livslångt lärande som Digg deltar i tittar vi bland annat på ett utbildningspaket för beslutsfattare om data som en strategisk resurs, säger Ulrika Domellöf Mattsson, projektledare för delprojektet Sänkta trösklar för datadelning där även Skolverket, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Statistikmyndigheten (SCB) och Universitet- och högskolerådet (UHR) ingår.

Källa: Digg

22 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Leffleröppna dataFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng