Därför är 5G och näringslivet viktigt för Sveriges totalförsvar

5G Och Kontor

Foto: Adobestock

När Sverige ska uppgradera sitt public safety-nätverk till ett 5G-nät krävs en hybridlösning med statlig kontroll i alla delar av systemet som är väsentliga för säkerheten. Detta ska kompletteras med kommersiella lösningar som ökar tillgängligheten och robustheten. Det skriver MSB och Trafikverket i en ny rapport till regeringen. 

– Näringslivets roll och hur vi skapar en stabil samordning av beredskapsplaneringen mellan olika sektorer är oerhört viktig. Sveriges satsning på en övergång till ett 5G-nätverk är ett konkret exempel på hur MSB och Trafikverket tillsammans med näringslivet stärker Sveriges beredskapsförmåga. Ett robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer är en livlina för hela vårt samhälle, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka på MSB.

Många av Europas länder har inlett arbetet med att uppgradera sina kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. Detta kan handla om kommunikationstjänster som alltid måste fungera för exempelvis polis, akutsjukvård, räddningstjänst, länsstyrelser och Sveriges kommuner och region.

Kostar 11,2 miljarder

I Sverige beräknas investeringen för en övergång till 5G uppgå till 11,2 miljarder kronor mellan åren 2024-2040. Alla användare beräknas ha övergått till 5G till 2030. Den här satsningen bedöms generera arbetstillfällen inom många olika sektorer.

– Vi står inför en stor statlig infrastruktursatsning där marknadens innovationskraft avseende utrustning, bredbandstjänster och applikationer anpassat för samhällsviktig och säker kommunikation är avgörande. Tillsammans med andra länder som satsar på liknande 5G-lösningar vill vi att marknadsutvecklingen på det här området fortsätter i den takt som är nödvändig, säger Ronny Harpe, verksamhetschef för säkra kommunikationer på MSB.

Krav på kommuner och regioner 

MSB och Trafikverkets rapport lämnades in till regeringen 1 februari och innehöll genomförandeplaner och kostnadsberäkningar kopplade till det nya kommunikationssystemet.

I rapporten poängterar de två myndigheterna att kommunikation och samverkan måste fungera även vid kris eller krig, och därmed ska även alla användarorganisationer, kommuner och regioner ansluta till det nya systemet. Krav på anslutning ska också vara effektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom det motverkar kortsiktiga och dyra lokala lösningar.

Källa: MSB

3 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, 5G

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng