Svensk polis i internationellt tillslag mot hackergrupp

Svensk Polisbil I Natten; Ransomware, Hive, Europol

1,3 miljarder kronor har stoppats från att gå förlorade, tack vare en internationell insats mot utpressningsnätverket Hive. Sverige är ett av länderna som bidragit till insatsen.

– Vår internationella samverkan som sker via Europol har varit helt avgörande för att kunna stoppa den här typen av gränsöverskridande kriminalitet. Att polisutredningar aktivt bedrivits i de länder som utsatts, samt att en bred samverkan skett kring den information som kommit fram i våra olika utredningar, har lett till att denna gemensamma insats möjliggjorts, säger Dan Håland, gruppchef på regionalt it-brottscentrum i region Syd där gruppen för komplexa cyberbrott arbetat med de samordnade svenska ärendena, till securityworldmarket.com

Över 1 500 offer

I en insats koordinerad av Europol lyckades framförallt USA tillsammans med Nederländerna och Tyskland stänga ner det kriminella ransomware-nätverket Hive.

Hive har till dags dato över 1 500 offer i mer än 80 länder på sitt samvete, vilket har innefattat såväl privata företag som skolor, sjukvård och (annan) kritisk infrastruktur. Hives taktik, och för flera andra ransommware-grupper, är att ta sig in i it-infrastruktur, kryptera viktig information, och sedan kräva en lösensumma för att låsa upp den.

1,3 miljarder dekrypterade kronor

Efter den lyckade internationella polisinsatsen erbjuder nu FBI över 1 500 så kallade dekrypteringsnycklar till utsatta, vilka motsvarar ett sammanlagt värde på 1,3 miljarder kronor som annars hade kunnat hamna i händerna på Hive.  

– Genom att de drabbade företagen tidigt anmälde till polisen att de utsatts för en ransomware-attack har vi för vissa kunnat förhindra att lösen behövt betalas ut. Den här insatsen belyser vikten av att polisanmäla denna typ av angrepp och att upprätta en tät samverkan med polisen. Det visar också vikten av att ha en hög it-säkerhet för att i möjligaste mån skydda sig från liknande angrepp, säger Dan Håland.

Källa: Securityworldmarket.com

30 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng