SKR får 14,5 miljoner för att utveckla äldreomsorgen

SKR Äldreomsorg

Foto: Adobestock

Regeringen beviljar SKR 14,5 miljoner kronor för att fortsätta driva det nationella kompetenscentret för välfärdsteknik. Detta ska stödja kommunernas arbete med att förbättra äldreomsorgen genom digitalisering och välfärdsteknik. 

Att stärka och förbättra äldreomsorgen är en prioriterad fråga för regeringen. Kommunerna efterfrågar välfärdsteknikens och digitaliseringens möjligheter för att utveckla äldreomsorgen. Nationellt kompetenscentrum är ett viktigt verktyg i att ge direkt stöd till kommunerna vid införande av digital teknik så att de kan anpassa sin äldreomsorg utifrån de utmaningar som den demografiska utvecklingen medför, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Covidpandemin leder till att många kommuner har svårigheter att öka kvaliteten och tryggheten inom äldreomsorgen.

Därför har regeringen beslutat att ge fortsatt stöd till SKR för att driva nationellt kompetenscentrum för välfärdsteknik. På så sätt ska fler kommuner kunna ta del av den kunskap och det stöd som finns.

Vi behöver stärka äldreomsorgen. Men i takt med att vi blir allt fler äldre samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt, kommer det att vara svårt att upprätthålla en nuvarande bemanningen. För att kunna säkra en fortsatt bra äldreomsorg krävs därför att kommuner och regioner utvecklar nya arbetssätt och bättre nyttjar digital teknik. Den utvecklingen går fort nu i många kommuner, och regeringens fortsatta satsning på välfärdsteknik är ett välkommet stöd i det arbetet, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

30 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, SKR

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng