Så ska digitaliseringen i Gislaved blomstra

Skottkärra Med Blommor; Henrik Linde Gislaved; It Chef, Kommun

Henrik Linde, Gislaveds kommun.

Gislaved står inför en omorganisation där it hamnar direkt under kommunstyrelsen. It-chef Henrik Linde beskriver kommunens kommande arbete som att sköta och odla en trädgård, där nya lösningar är växter som sköts av trädgårdsmästare med rätt kompetens från verksamheterna. Övergripande är målet att växla upp digitaliseringen.

–­­ Vi gör en succesiv övergång från lite av en brandsläckarorganisation till att lyssna på verksamheterna och deras behov. Vi märker att vi måste bli bättre på de mjuka värdena och stötta organisationen i förändring och detta möjliggör vi genom att möta upp digitaliseringssamordnarna i kommunen med vår egen it-strateg, säger Henrik Lind, it-chef, Gislaveds kommun.

De senaste åren har Gislaved haft ett stort fokus på att bygga ut och sätta en ordentlig nätverksstruktur, vilket gör att kommunen nu kan börja skifta fokus.

Genom gå från att vara en it-stödfunktion till att ta på sig den strategiska hatten, hoppas Henrik Linde att man bättre ska kunna möta framtidens utmaningar. Ett steg på den vägen är den stundande omorganisation som kommer att innebära att it hamnar direkt under kommunstyrelsen.

Större förståelse, bättre samarbeten

Den nya it-organisationen ska vara på plats i början av 2023 och förhoppningen är att den kommer att bidra med en ökad förståelse för digitaliseringens och teknikens möjligheter i hela kommunen och därmed öka chanserna för samarbete mellan olika enheter och verksamheter.

– Ju större svängar vi måste ta, desto tidigare måste vi börja planera. Därför kommer arbetet att handla mycket om prioriteringar för att exempelvis hitta kommungemensamma lösningar. I ett sådant omfattande arbete blir det viktigt att hålla verksamheterna à jour om hur och varför beslut fattas. Vi har redan mycket utveckling igång i olika verksamheter, men med den nya organisationen blir det lättare att få ett bredare perspektiv som gagnar hela kommunen, säger Henrik Linde.

En ny trädgård

Henrik Linde beskriver det som att odla en trädgård, med rätt lösningar för rätt verksamhet, och samtidigt ansa för att få bort sådant som inte behövs.

Eftersom en kommunal it-avdelning traditionellt sett har bättre kunskap om själva it-driften, tror han att man här behöver ta hjälp av leverantörer och partners.

– Vi tar in expertkunskaperna. Det är viktigt att vi får koll på vad som fungerar, och vad andra väljer, så att vi inte uppfinner onödiga hjul på nytt.

Sökes: Trädgårdsmästare

Henrik Linde fortsätter trädgårdsmetaforen och beskriver hur kommunen med hjälp av samspelet mellan it-strateg och experter i respektive verksamhet får ett helhetsperspektiv som tillsammans med partners hjälpa kommunen att välja ut vilka växter som ska planteras.

– Det blir våra trädgårdsmästare som kan hjälpa oss att identifiera rätt system och lösningar, och som sedan kan arbeta i systemen för att fortsätta utvecklingen. Det handlar om att hitta system som är skalbara, som klaffar med andra system i organisationen, och som också fungerar över så lång tid som möjligt. Det är många aspekter att ta hänsyn till, säger han.

Vi gör en succesiv övergång från lite av en brandsläckarorganisation till att lyssna på verksamheterna och deras behov.

Säkerhet högt på agendan

Med ett offensivt Ryssland och medialt kända attacker mot svenska kommuner och företag på näthinnan, är det ofrånkomligt att säkerhet hamnar högt upp på agendan även för Gislaved i kommande digitaliseringsomställning.

– Säkerhet är något verksamheterna efterfrågar, till exempel i form av multifaktorsautentisering och segmentering. Överhuvudtaget måste vi lyfta säkerhetsarbetet till en helt annan nivå än tidigare. Som kommun handskas vi med samhällskritisk infrastruktur och då blir det centralt att hitta lösningar som passar in i vår trädgård, utan att det blir för vildvuxet, säger han.

9 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Gislaveds kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng