Så når verksamheter framgång 2023 enligt it-bolagens ledare 

Microsoftteams Image (14)

Verksamheter som klarar av att effektivisera och hantera nya säkerhetshot samtidigt som de driver innovation, kommer att lyckas bäst 2023 enligt ledarna hos några av it-branschens största leverantörer. Kompetensutveckling, molnet, automatisering, teknikkonsolidering och snabb datahantering nära edge blir viktiga verktyg.

Tomas Frimmel, vd Microsoft Sverige. 

Tomas Frimmel

Tomas Frimmel, vd på Microsoft Sverige.

Vilka lösningar ser du kommer att bli viktigast för verksamheter under 2023?

Satsningar på individerna i sin verksamhet kommer att vara det viktigaste under 2023. Detta handlar både om satsningar på kompetensutveckling och tekniska lösningar som utgår från individerna för att skapa en välmående och inkluderande kultur som kan ligga till grund för verksamhetens fortsatta tillväxtresa. Det är via molntjänster som verksamheter kan skapa affärsnyttan med kortare ledtider genom att ge individerna i organisationen verktygen och insikterna för att vara framgångsrika. Att satsa på molntjänster låter verksamheter knyta samman sina utmaningar kring cybersäkerhet, behov av att skapa ekonomisk tillväxt och samtidigt säkerställa konkurrenskraft genom att utveckla nya smarta lösningar – och allt det på en teknisk plattform som de kan lita på. Det är molnet som är knytpunkten för digitaliseringen av Sverige.

Hur kan ni stötta verksamheterna i det utmanande omvärldsläge vi befinner oss i?

Vi har en unik position att stötta svenska verksamheter i sitt cybersäkerhetsarbete. Mycket har hänt i Sverige och globalt det senaste året som aktualiserat att vi måste lyfta cybersäkerhet högt på vår gemensamma agenda. Våra svenska verksamheters cybersäkerhetsförmåga har en direkt påverkan på Sveriges nationella cybersäkerhetsförmåga, och i förlängningen på Sveriges försvarsförmåga. Vi och våra partners kan arbeta med svenska verksamheter för att ta ett holistiskt grepp på säkerhetsstrategin med syfte att stärka cybersäkerhetsförmågan.

Om du skulle ge ett tips till svenska verksamheter, vilken satsning eller trend bör man göra/följa/sätta sig in i?

Det är tuffa och osäkra tider som inte är enkla för någon av oss att navigera i. Men jag är övertygad om att verksamheter som kan hitta en balans mellan det kortsiktiga som effektivisering och teknik som kan bidra till kostnadsbesparingar, och det mer långsiktiga som investeringar i innovation och ny smart teknik som till exempel AI kommer vara de verksamheter som kommer ut ur 2023 starkast och bäst rustade för framtiden.

Jonas Bruzelius, landschef Check Point Sverige. 

Bruzelius

Jonas Bruzelius, landschef Check Point Sverige.

Vilka lösningar ser du kommer att bli viktigast för verksamheter under 2023?

Det är viktigt att ha konsoliderade lösningar som skapar en tydlig överblick av säkerheten i verksamheten och som klarar av att hantera de komplexa IT-miljöer som många verksamheter har idag. Mer automatiserade lösningar kommer också vara viktiga, dels för att de är väldigt effektiva, dels för att de hjälper till att adressera den stora kompetensbrist som råder inom it-sektorn just nu. 

Hur kan ni stötta verksamheterna i det utmanande omvärldsläge vi befinner oss i?

Vi fokuserar alltid på att erbjuda den bästa it-säkerheten oavsett omvärldsläge men vi förstår självklart att läget som råder nu skapar oro och utmaningar hos många. Vi är beredda att stötta med vår expertis genom utbildning och skräddarsy lösningar utefter specifika behov.

Om du skulle ge ett tips till svenska verksamheter, vilken satsning eller trend bör man göra/följa/sätta sig in i?

Vi ser att cyberattackerna fortsätter att öka, bland annat genom ransomware och nätfiske. Sådana attackmetoder kräver självklart mer sofistikerade skydd än en brandvägg. Se därför till att utbilda personalen om it-säkerhetsrisker och uppdatera ständigt säkerhetsskyddet så att det ligger i nivå med utvecklingen. Artificiell intelligens har det exempelvis varit på tal om länge men först i slutet av 2022 fick det stor spridning med bland annat chattbotten Chat GPT. De cyberkriminella är inte sena med att hoppa på trenden och våra säkerhetsforskare har hittat exempel på hur kriminella använder verktyget för att utföra cyberattacker. Se till att inte ligga steget efter.

Linda Swärd, vd HPE Sverige.

Linda Swärd Hpe

Linda Swärd, vd på HPE Sverige.

Vilka lösningar ser du kommer att bli viktigast för verksamheter under 2023?

Vi lever och verkar i en hybrid värld och väldigt många företag befinner sig just nu på en digital transformationsresa, där data är helt centralt i denna transformation. Det finns idag 50 miljarder aktiva enheter över hela vår planet som genererar data. Inom tre år spår vi att denna siffra kommer att tredubblas till 150 miljarder enheter. För att allt detta data som skapas skall generera ett mervärde, behöver ungefär en tredjedel bearbetas nära edge, till exempel i den självkörande bilen.

Vi behöver alltså en infrastruktur som hanterar data där den samlas in, där säkerheten är ett grundfundament. I den komplexitet vi befinner oss i är det också tydligt att ingen spelare kommer klara sig själv, så just att identifiera och aktivera sitt ekosystem tror jag blir allt viktigare. Vilka aktörer behöver och vill man samarbeta med? Så om jag skulle summera kort: hybrid (edge-to-cloud), säkerhet och ekosystem. 

Hur kan ni stötta verksamheterna i det utmanande omvärldsläge vi befinner oss i?

Våra traditionella sätt att hantera kostnader, energi och säkerhet är inte längre tillräckliga, i ett läge med hög inflation, energikris och en geopolitisk osäkerhet. HPE hjälper till att adressera dessa utmaningar med en edge-to-cloud-plattform, där våra kunder kan fokusera på sin verksamhet på ett agilt och säkert sätt, och likaså frigörs tid att arbeta med innovation, snarare än att hantera en tech infrastruktur. Just innovationsarbetet skulle jag vilja trycka lite extra på i dessa mer utmanande tider att man verkligen prioriterar. Vår starka partnerstrategi är också en garanti för ett säkert ”end-to-end” samtidigt som vi stöttar våra kunder kostnadsmässigt, då hela vårt erbjudande är tillgängligt som en konsumtionsbaserad modell.

I en datadriven värld har vår bransch ett stort ansvar att bidra till hållbarhet och att minimera vårt miljöavtryck med low-carbon footprint, något som också avspeglar sig i våra lösningar. Så, med vår edge-to-cloud-plattform vill vi bidra med verksamhetsnytta inom områden som innovation, kostnadsfokus, säkerhet samt hållbarhet. 

Om du skulle ge ett tips till svenska verksamheter, vilken satsning eller trend bör man göra/följa/sätta sig in i?

Investera i att lära er – vad är rätt och relevant för era utmaningar och just för er verksamhet? Bredda kompetenserna, både inom verksamhet och tech, bygg team med olika erfarenheter och inspirera varandra. 

Förstå vilken typ av data ni hanterar och hur ni kan nyttja den för att effektivisera och/eller utveckla er verksamhet. 

Ekosystem – kartlägg vilka aktörer ni ser som viktiga samarbetspartners och kom igång med samarbetet.

Hjälp till att göra vår branch mer attraktiv, prata om de coola lösningar som teknik bidrar till – och gör det gärna med dagens unga, så att vi blir fler som jobbar med teknikens möjligheter.

Stefan Alariksson, vd Dell Sverige. 

Stefan Alariksson 400 640

Stefan Alariksson, vd Dell Sverige.

Vilka lösningar ser du kommer att bli viktigast för verksamheter under 2023?

Tekniken kommer fortsatt definiera vår vardag och inte minst arbetsdag. Att kunna utföra sitt arbete oavsett var du befinner dig är för många en självklarhet idag, men fokus har främst varit på att vi ska ha flexibiliteten att kunna arbeta från bussen eller sommarstugan. När vi nu har fått kläm på flexibiliteten är det viktigt att fokusera på kvaliteten – allt för att få arbetsdagen att fungera så smidigt och bra som möjligt. För det krävs bra verktyg i form av it-lösningar och samarbetsplattformar men också en väl utvecklad arbetskultur för att få det nya arbetslivet att fungera.

Användarupplevelsen kommer att hamna mer i fokus där förståelsen för att utmaningar ser olika ut för läkare, studenter och lärare är otroligt viktig. Att sömlöst kunna samarbeta digitalt är nyckeln för att det ska fungera. Här behövs bra infrastruktur och produkter som klarar användarnas krav men samtidigt kan hantera organisationers säkerhetskrav.

Hur kan ni stötta verksamheterna i det utmanande omvärldsläge vi befinner oss i?

Genom att satsa på innovation. År 2023 kan vi förvänta oss en ökad innovationstakt med fokus på att få hela teknikekosystemet att fungera som en plattform för den digitala transformationen. Fler organisationer kommer att anamma en mer flexibel infrastrukturmodell enligt ”multi-cloud” där de kan välja en teknisk lösning som ger dem flexibilitet och öppen tillgång till innovation, och vänder sig till partners som kan koordinera spridningen till ett automatiserat arbetssystem.

Ett annat innovationsområde som det länge pratats om är artificiell intelligens och maskininlärning och vi tror att 2023 är det år vi kommer att få se faktisk, värdeskapande, användning av AI och ML runt om i världen. Organisationer som rider på AI-vågen kommer att se en tydlig konkurrensfördel när AI blir bättre på att uppfatta, lära och resonera. Detta gör att organisationer kan förbättra produktiviteten och effektiviteten, sänka energikraven och påskynda multimoln- och edgestrategier. När branschen mognar kommer AI också att bli mer demokratiserat när AI med öppen källkod blir utbredd och tillgänglig för större samhällen.

Om du skulle ge ett tips till svenska verksamheter, vilken satsning eller trend bör man göra/följa/sätta sig in i? 

Med risk för att verka tjatig så måste jag säga it-säkerhet. Den digitala eran och dess utveckling har tyvärr skapat fler attackytor för cyberkriminella. Har man inte säkerheten på plats löper organisationer, dess data och hela värdekedjan en enorm risk att drabbas.

Flera av våra kunder ser över sina säkerhetsstrategier och just nu lutar sig många mot Zero Trust-arkitektur för att säkra sina it-miljöer. Det är dock viktigt att inse att det krävs insikter om den egna organisationen för att få Zero Trust att fungera smidigt även för de anställda. Utmaningen ligger i branschens nuvarande tillstånd och tekniken gör designen och integrationen av Zero Trust för komplex för de flesta kunder.

Vi jobbar med att förenkla den processen. Detta inkluderar att utvärdera en organisation och leverera handlingsbara insikter för att mogna deras cybersäkerhetsprogram och anpassa sig till Zero Trust. I slutändan kommer Zero Trust att bli grunden för en ny nivå av datasäkerhet och tillit i en högdistribuerad multimolnvärld där allt är uppkopplat.

Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Peter Graymon

Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Vilka lösningar ser du kommer att bli viktigast för verksamheter under 2023? 

Konsolidering, förenkling och automatisering är ledorden. Många organisationer har hamnat i en situation med allt för många olika separata lösningar och leverantörer. Det skapar en komplexitet och kostnader som behöver ses över. Samtidigt förändras kraven från verksamheten och hotbilden för attacker av olika slag ökar hela tiden. Vi ser också att arkitektur som byggts för en helt annan verklighet gällande var användare, data och applikationer finns inte tillgodoser dagens behov och därför måste anpassas. Utöver det behöver vi bli mindre beroende av personella resurser och manuell hantering då det är brist även på den fronten.

Hur kan ni stötta verksamheterna i det utmanande omvärldsläge vi befinner oss i?

Barracuda hjälper organisationer genom att skydda och effektivisera mejl-, nätverks-, applikations- och datasäkerhet. Vi har ett stort fokus på enkelhet och automation som bidrar till att man verkligen drar nytta av sina investeringar. Att tillgodose användarnas behov i en sammanhållen plattform med få konsoler och leverantörer inblandade har i de flesta fall ett mycket stort värde för våra kunder.

Om du skulle ge ett tips till svenska verksamheter, vilken satsning eller trend bör man göra/följa/sätta sig in i?

Säkerställ att man förenklar möjligheterna att vara konkurrenskraftig och tillgänglig för externa kontakter (exempelvis kunder och partners) samtidigt som man underlättar för sin egen organisation att vara lika flexibel och mobil. Och att dessa nya säkerhetsperimetrar stöds med modern och säker teknologi. Det finns många aktuella begrepp som exempelvis Zero Trust och SASE som fler behöver sätta sig in i och förstå vikten av under 2023.  

18 januari 2023Uppdaterad 11 april 2024Reporter Fredrik Adolfsson, Therese Bengtnerdigit, ledarskapFoto Dell, Baracuda, HPE, Check Point, Microsoft

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng