Rätt pc till rätt yrkesroll på ABB

Man Med Dator; Ola Appelros Abb; Pc, Arbetsplats

Rätt dator till rätt medarbetare och större valfrihet för olika yrkesgrupper inom bolaget, och att allt som går att standardisera också standardiseras, är deviser som underlättar och effektiviserar it-hanteringen samtidigt som de leder till mer produktiva medarbetare. Det menar ABB:s Country IS Manager, Ola Appelros.

– Vi har under en lång period drivit en förändringsresa som handlar om att sätta våra it-användare i centrum och ge dem större frihet i sina val. Istället för att vi designar och erbjuder lösningar som vi själva tycker är bra och kostnadseffektiva, har vi frågat användarna vad de vill ha, säger Ola Appelros, Country IS manager på ABB.

De senaste tre åren har ABB genomgått en stor förändring som handlat om att decentralisera ABB:s alla globala verksamheter, så att varje division bär sitt eget affärs- och resultatansvar och bestämmer vad de vill göra.

Standardisera mera

Enligt Ola Appelros har detta inneburit att it som en konsekvens också har behövt ställa om för att anpassa sina uppdrag gentemot respektive verksamhet. Men även om olika verksamheter har olika behov, är en nyckel till framgång att standardisera det som går att standardisera, tillsammans med it-kollegorna globalt i koncernen.

– Vi har försökt göra våra tjänster mer kostnadseffektiva och lättare för supporten att hantera, samtidigt som vi är lyhörda inför användarnas behov. När det till exempel gäller våra datorer så har vi gått från en modell med ett fåtal standarddatorer för alla, till en bredare katalog av anpassade datorer till varje användarprofil. En kontorsanvändare har ju exempelvis inte samma krav som en ingenjör, säger Ola Appelros.

Mer produktiva medarbetare

Att få it-organisationen att ställa om från en modell som alla använt under 30 års tid har varit utmanande för Ola Appelros och hans kollegor. Det har därför varit viktigt att rulla ut saker stegvis.

– Det här påverkar ju väldigt många personer i vårt bolag så vi måste tänka att det är en sorts kulturfråga vi jobbar med.

Förhoppningen är att medarbetare både ska bli, och uppleva att de blir, mer produktiva, vilket i nästa led kommer att märkas hos bolagets kunder som får bättre leveranser.  

Möjliggörare för kunderna

– Det vi gör för våra kunder är det jag är mest stolt över, där ABB verkligen fungerar som en möjliggörare när det handlar om digitalisering. Det handlar om allt ifrån dataeffektivisering till AI-lösningar. Även halvledar- och logistikproblemen går åt rätt håll, vilket känns bra gentemot våra kunder.

5 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerarbetsplatsFoto ABB, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng